Zmarła Dr Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz (1945-2021)

Zmarła Dr Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz (1945-2021)

W dniu 2 marca 2021 (w wieku niespełna 76 lat) zmarła we Wrocławiu dr Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistka w zakresie dydaktyki i metodologii matematyki. Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1968 roku. Nekrolog w załączniku.

kj / 03-03-2021

Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz urodziła się 20 listopada 1945 roku w Zabrzu. Studia w zakresie matematyki ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1965 została laureatką II nagrody w Konkursie PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki. Cztery lata później, w roku 1969, otrzymała Nagrodę PTM dla młodych matematyków. W roku 1971 obroniła na swojej Alma Mater pracę doktorską zatytułowaną O liczbach Hellinga, przygotowaną pod kierunkiem promotora profesora Czesława Rylla-Nardzewskiego, uzyskując stopień doktora nauk matematycznych.
Jej zainteresowania naukowe skierowały się następnie ku dydaktyce, historii, podstawom i metodologii matematyki. W latach 1989-2007 była  członkiem Rady Programowej Ośrodka Kultury Matematycznej w Mordach (powiat siedlecki), a w latach 1992-2012 redaktorem naczelnym czasopisma dla nauczycieli Matematyka.
Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki, w 2005 roku, Polskie Towarzystwo Matematyczne uhonorowało dr Agnieszkę Wojciechowską-Waszkiewicz Nagrodą Główną PTM im. Samuela Dicksteina.
W Instytucie Matematycznym Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego dr Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz w latach 1991-2000 była kierownikiem Kolegium Nauczycielskiego, w latach 1995-2004 pełniła obowiązki kierownika Zakładu Historii i Metodologii Matematyki, a w latach 2004-2009 obowiązki kierownika Zakładu Dydaktyki Matematyki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we Wrocławiu w dniu 23 marca 2021 (wtorek). Rozpoczną się o godz. 11:00 Mszą św. żałobną w kościele pw. NMP Częstochowskiej przy al. Jana Kochanowskiego 11. Po Mszy św. urna z prochami zmarłej zostanie pochowana na cmentarzu parafialnym Świętej Rodziny przy ul. Smętnej na Sępolnie.

ZałącznikSize
nekrolog.jpg207.54 KB