Zmarła Nicole Tomczak-Jaegermann (1945-2022)

Zmarła Nicole Tomczak-Jaegermann (1945-2022)

W dniu 17 czerwca 2022 roku (w wieku 77 lat) zmarła Edmonton, w prowincji Alberta w Kanadzie, Nicole Tomczak-Jaegermann, emerytowana profesor University of Alberta, specjalistka w zakresie geometrycznej analizy funkcjonalnej i teorii przestrzeni Banacha.

kj / 20-06-2022

Nicole Tomczak-Jaegermann ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawski w roku 1968. Na swojej Alma Mater uzyskała stopnie naukowe doktora nauk matematycznych (1975) i doktora habilitowanego nauk matematycznych. Promotorem pracy doktorskiej był profesor Aleksander Pełczyński. W latach 1975-1983 pracowała na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Następnie przeniosła się do Kanady, gdzie rozpoczęła pracę na University of Alberta.
W latach 2000-2014 zajmowała  Canada Research Chair in Geometric Analysis.

Jej badania naukowe dotyczyły geometrycznej analizy funkcjonalnej, nietypowego połączenia analizy asymptotycznej z teorią przestrzeni Banacha i nieskończenie wymiarowych ciał wypukłych. Monografia autorstwa Nicole Tomczak-Jaegermann wydana w roku 1989 cytowana była, i jest nadal, wielokrotnie.

Profesor Tomczak-Jaegermann za swe osiągnięcia została uhonorowana  wieloma nagrodami i tytułami.
W roku 1996 została Fellow of Royal Society of Canada. W 1998 roku była zaproszonym mówcą na International Congress of Mathematicians w Berlinie. W roku 1999 otrzymała Krieger-Nelson Prize przyznawaną wybitnym kanadyjskim matematyczkom. W 2009 roku została laureatką CRM-Fields-PIMS Prize, najbardziej prestiżowej kanadyjskiej nagrody w dziedzinie nauk matematycznych.
W roku 2013 odebrała Medal im. Wacława Sierpińskiego przyznawany wspólnie przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Z tej okazji 16 maja 2013 wygłosiła wykład zatytułowany Random matrices and asymptotic geometric analysis.

Więcej informacji pod adresami:
https://sites.ualberta.ca/~ntj/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicole_Tomczak-Jaegermann
https://www.mathgenealogy.org/id.php?id=44781