Zmarł Profesor Andrzej Grzegorczyk (1922-2014)

Zmarł Profesor Andrzej Grzegorczyk (1922-2014)

W dniu 20 marca 2014 roku (w wieku niespełna 92 lat) zmarł w Warszawie profesor Andrzej Grzegorczyk, wybitny logik, matematyk i filozof, znany w świecie specjalista w dziedzinie logiki, podstaw matematyki oraz matematycznych podstaw informatyki.

kj/ 22-03-2014

Profesor Andrzej Grzegorczyk urodził się 22 sierpnia 1922 roku w Warszawie. Absolwent stołecznego Liceum im. Tadeusza Reytana (matura w roku 1940 na tajnych kompletach licealnych). Następnie studiował fizykę i filozofię na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Powstania Warszawskiego.

Studia wyższe w zakresie filozofii Andrzej Grzegorczyk ukończył w 1945 roku, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, po zakończeniu II wojny światowej. Pracę magisterską na temat ontologii Leśniewskiego napisał pod kierunkiem Zygmunta Zawirskiego. W latach 1946-1948 pracował na stanowisku asystenta Władysława Tatarkiewicza. Był także sekretarzem Przeglądu Filozoficznego. W roku 1950 obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską zatytułowaną On topological spaces in Topologies without Points przygotowaną pod kierunkiem Andrzeja Mostowskiego. W roku 1960 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych.

Pracował w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk (1950-1974) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (1950-1968), a od 1974 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie w roku 1982 objął stanowisko kierownika Pracowni Etyki. Pełnił także (1999-2003) funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Profesor Grzegorczyk utrzymywał szerokie międzynarodowe kontakty naukowe, zarówno z kolegami z Zachodu jak i ze Wschodu. Jego dzieła ukazały się w językach polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, czeskim i ukraińskim. Wykładał również poza granicami Polski, m.in. we Włoszech i Holandii. Autor wielu książek, rozpraw naukowych i esejów literackich. W roku 1961 ukazał się jego podręcznik akademicki Zarys logiki matematycznej (PWN, Warszawa). Za książkę zatytułowaną Moralitety przyznano mu w roku 1987 nagrodę literacką. Zarówno w kraju, jak i za granicą najbardziej znane są jego osiągnięcia i badania w dziedzinie logiki matematycznej.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, a od 1978 roku członek Międzynarodowego Instytutu Filozofii.

Otrzymał tytuły doktora honoris causa – w 2010 roku Uniwersytetu Blaise Pascala w Clermont-Ferrand (Francja), a w 2013 roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W roku 1997 za wybitne zasługi dla nauki polskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Andrzej Grzegorczyk był człowiekiem aktywnym naukowo – logikiem, filozofem, etykiem, intelektualistą, człowiekiem sztuki, ale także międzynarodowym działaczem społecznym, kierującym się zasadą non-violence (walki bez przemocy).

Więcej informacji pod adresami:
http://ekai.pl/odeszli/x76447/zmarl-prof-andrzej-grzegorczyk-wybitny-logik-i-filozof/
http://academicon.pl/serwisy/komitet-nauk-filozoficznych-polskiej-akademii-nauk/aktualnosci/nekrologi/zmarl-profesor-0
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Grzegorczyk
http://main3.amu.edu.pl/~wiadmat/061-067_sk_wm44.pdf
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=66326&lang=pl

Wywiad z Andrzejem Grzegorczykiem:
https://www.youtube.com/watch?v=W3cUe8Hv2w8

kj/ 22-03-2014