Zmarł Profesor Andrzej Rotkiewicz (1931-2016)

Zmarł Profesor Andrzej Rotkiewicz (1931-2016)

W dniu 11 grudnia 2016 roku (w wieku 85 lat) zmarł w Warszawie profesor Andrzej Rotkiewicz, specjalista z zakresu teorii liczb, emerytowany pracownik Instytutu Matematycznego PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1962 roku.

kj /  15-12-2016

Andrzej Rotkiewicz urodził się 12 kwietnia 1931 roku w Warszawie, gdzie też ukończył liceum ogólnokształcące. W roku 1950 zdobył wyróżnienie w I Olimpiadzie Matematycznej. Studia wyższe w zakresie matematyki odbył na Uniwersytecie Warszawskim. Należał do grona uczniów profesora Wacława Sierpińskiego i pod jego opieką przygotował dysertację doktorską O własnościach wyrażenia an ± bn  . Obrona pracy odbyła się w Instytucie Matematycznym PAN i w dniu 9 listopada 1963 roku Andrzej Rotkiewicz otrzymał stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych. W dniu 13 czerwca 1975, również w IM PAN, na podstawie rozprawy zatytułowanej O liczbach pierwszych i ich uogólnieniach, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych. A w dniu 15 marca 2002 roku nadano mu tytuł profesora nauk matematycznych.

Obszarami zainteresowań badawczych Profesora Rotkiewicza były liczby pseudopierwsze, liczby Lehmera i równania diofantyczne. Do rozwiązywania tych ostatnich stosował metodę Ko-Terjaniana-Rotkiewicza związaną z liczbami Lehmera i FLT (Fermat’s Last Theorem).
Opublikował ponad 100 prac naukowych, pierwszą w 1956 roku. Autor obszernej monografii Pseudoprime Numbers and Their Generalizations. Promotor prac doktorskich.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w czwartek 22 grudnia 2016 roku o godz. 12:00 Mszą św. w kościele pw. św. Barnaby Apostoła przy ul. Łodygowej 24 na warszawskim Zaciszu, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim, przy ul. Św. Wincentego 3. Po Mszy będzie podstawiony autokar.

kj / 15-12-2016