Zmarł Profesor Andrzej Schinzel (1937-2021)

Zmarł Profesor Andrzej Schinzel (1937-2021)

W dniu 21 sierpnia 2021 (w wieku 84 lat) w Konstancinie-Jeziornie zmarł Profesor Andrzej Schinzel, światowej sławy specjalista w zakresie teorii liczb, emerytowany profesor Instytutu Matematycznego PAN, członek rzeczywisty PAN (od 1994), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2009).

kj / 27-08-2021

Profesor Andrzej Schinzel urodził się 5 kwietnia 1937 roku w Sandomierzu, gdzie rozpoczął swą edukację i w roku 1953 ukończył liceum (Collegium Gostomianum). W wieku czternastu lat został laureatem pierwszego miejsca w II Olimpiadzie Matematycznej 1950/51. Wiele lat później sam był głęboko zaangażowany w organizację Olimpiady Matematycznej. W latach 1969-1971 (XXI i XXII OM) pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Głównego OM, a następnie aż do roku 1999 zasiadał w Komitecie Głównym OM.

W 1958 roku ukończył studia na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. A dwa lata później (1960) uzyskał w Instytucie Matematycznym PAN stopień doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy zatytułowanej O pewnych zagadnieniach z arytmetyki teorii ułamków łańcuchowych, przygotowanej pod kierunkiem profesora Wacława Sierpińskiego. W roku 1962, również w IM PAN, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych. W roku 1967 nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1974 profesora zwyczajnego nauk matematycznych. W roku 1979 został członkiem korespondentem PAN, w roku 1994 członkiem rzeczywistym PAN.
Całe życie zawodowe związany był z Instytutem Matematycznym PAN, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Teorii Liczb i przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu, a w latach 1986-1989 zastępcy dyrektora IM PAN ds. naukowych.

Dorobek naukowy Profesora jest ogromny. Opublikował 349 prac (wg Zentralblatt), w tym 225 samodzielnych.

Profesor Andrzej Schinzel należał do wielu instytucji i stowarzyszeń naukowych, a niektórych był członkiem honorowym. Oto kilka z nich, być może nie wszystkie.
Międzynarodowa Unia Matematyczna (członek zwyczajny), Polska Akademia Umiejętności  (od 2002 członek korespondent, a od 2004 członek czynny), Węgierska Akademia Nauk (członek honorowy),Towarzystwo Naukowe Warszawskie (członek zwyczajny), Austriacka Akademii Nauk (członek korespondent), Niemiecka Akademia Przyrodników Leopoldina (członek zwyczajny), Towarzystwo Naukowe Sandomierskie (członek honorowy), Polskie Towarzystwo Matematyczne (członek honorowy od 2009).

Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) zaprosiło Profesora Schinzla dwukrotnie do członkostwa w komitetach naukowych organizowanych przez nie międzynarodowych kongresów, w roku 1996 w Budapeszcie (2 ECM) i w roku 2004 w Sztokholmie (4 ECM).

Trzy uczelnie przyznały mu doktoraty honoris causa: Université de Caen Basse- Normandie (1998), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012).

Profesor Andrzej Schinzel pełnił przez wiele lat (1969-2007) funkcję redaktora naczelnego prestiżowego czasopisma Acta Arithmetica.

Laureat licznych nagród, odznaczony wieloma medalami, w tym Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”, Medalem PAN im. Stefana Banacha (1992), Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uchwałą Rady Miasta z 2016 roku, Profesor Andrzej Schinzel został Honorowym Obywatelem Sandomierza.

Do Polskiego Towarzystwa Matematycznego Profesor Schinzel należał od 1953 roku. W kadencji 1981-1983 był wiceprezesem PTM. W roku 2009 Zgromadzenie Delegatów PTM nadało mu godność członka honorowego. W roku 1982 został laureatem Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego przyznawanego przez Oddział Warszawski PTM i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. W latach późniejszych, przez długi okres, pełnił funkcję kanclerza tego wyróżnienia. W 1968 roku za swe wybitne osiągniecia naukowe został uhonorowany Nagrodą Główną PTM im. Stanisława Zaremby.  W roku 1957 otrzymał Nagrodę PTM dla młodych matematyków. W tym samym roku 1957, w pierwszej edycji Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki został laureatem II miejsca. I podobnie, w drugiej edycji Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki (1958) uzyskał II lokatę.

Poza nadzwyczajnymi osiągnięciami naukowymi Profesora Andrzeja Schinzla w pamięci pozostaną również jego cechy osobiste, ogromna kultura, nadzwyczajna skromność i życzliwość dla wszystkich.

W dniu 27 sierpnia 2021 (piątek) o godz. 10:00, w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8 w Warszawie zostanie odprawiona msza św. w intencji zmarłego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Sandomierzu w dniu 28 sierpnia 2021 roku (sobota). Msza św. w Bazylice Katedralnej Narodzenia NMP rozpocznie się o godzinie 12:00. Profesor Andrzej Schinzel zostanie pochowany na Cmentarzu Katedralnym.

Nekrolog IM PAN:
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/aktualnosci/2021/zmarl_prof_andrzej_schinzel

Pożegnanie zamieszczone na portalu Wydziału Matematyki i Infomatyki UAM:
https://wmi.amu.edu.pl/wiadomosci/ogolne/zmarl-prof.-andrzej-schinzel

Pożegnanie zamieszczone na portalu miasta Sandomierz:
https://sandomierz.eu/2667/pozegnanie-prof-dr-hab-andrzeja-schinzla-5-kwietnia-1937-sandomierz-21-sierpnia-2021-konstancin.html