Zmarł Profesor Edmund Puczyłowski (1948-2021)

Zmarł Profesor Edmund Puczyłowski (1948-2021)

W dniu 19 października 2021 roku (w wieku 73 lat) zmarł profesor Edmund Puczyłowski, wieloletni pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie algebry. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1980 roku.

kj / 19-10-2021

Edmund Puczyłowski urodził się 13 lutego 1948 roku w Gorczycy (woj. podlaskie, powiat augustowski). Uczęszczał do Technikum Leśnego w Białowieży. Jego zainteresowania matematyczne ujawniły się już w szkole średniej, bowiem dwukrotnie został nagrodzony w Olimpiadzie Matematycznej (w XVII OM - 1965/66 i w XVIII OM - 1966/67). W 1972 roku ukończył na Uniwersytecie Warszawskim studia matematyczne otrzymując tytuł magistra. W latach 1972-1975 odbył na UW studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej zatytułowanej Radical properties of tensor products of algebras. Promotorem pracy był docent dr hab. Adam Suliński. Już jako doktor nauk matematycznych, Edmund Puczyłowski  został zatrudniony na MIM UW jako starszy asystent, a od 1977 roku pracował tam na stanowisku adiunkta. W roku 1985 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych. W latach 1986-1991 był zatrudniony jako docent, od 1991 jako profesor nadzwyczajny. W 1995 roku Edmundowi Puczyłowskiemu nadano tytuł profesora nauk matematycznych.
Przez całe swe życie zawodowe związany był z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, gdzie w latach 2012-2015 pełnił też funkcję dyrektora Instytutu Matematyki.

Profesor Puczyłowski specjalizował się w zakresie algebry, w tym m.in. teorii pierścieni. Opublikował ponad 100 prac w uznanych międzynarodowych czasopismach m.in. Proceedings of the American Mathematical Society, Journal of Algebra and Its Applications, Journal of Pure and Applied Algebra oraz Archiv der Mathematik. Współpracował naukowo z kilkudziesięcioma naukowcami z całego świata. Od 2000 roku wchodził w poczet redaktorów czasopisma Communications in Algebra.

Profesor Edmund Puczyłowski zaangażował się głęboko w pracę społeczną z młodzieżą szkolną. W latach 1998-2007 był przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej. Po reformie szkolnictwa, z jego inicjatywy powstała w 2005 roku Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (obecnie przekształcona w Olimpiadę Matematyczną Juniorów), a profesor Puczyłowski poświęcał OMG wiele uwagi i czasu.
Wielokrotnie uczestniczył jako wykładowca w Szkołach Matematyki Poglądowej (https://smp.uph.edu.pl/szkoly/osoby/230 ). Był też jednym z członków założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej.

Profesor Puczyłowski został członkiem PTM w dniu 15-12-1980 roku. W latach 2001-2005 (dwie kadencje) pełnił funkcję prezesa Oddziału Białostockiego PTM.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 października 2021 roku (sobota) w Białymstoku. Ceremonia żałobna rozpocznie się o godz. 14:00 w Kaplicy nr III Domu Pogrzebowego przy ul.J. K. Branickiego 17, po czym nastąpi pochowanie urny z prochami na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

ZałącznikSize
nekrolog - profesor Edmund Puczyłowski.jpg73 KB