Zmarła Profesor Hanna Marcinkowska (1926-2012)

Zmarła Profesor Hanna Marcinkowska (1926-2012)

W dniu 24 grudnia 2012 roku (w wieku 86 lat) zmarła we Wrocławiu Profesor Hanna Marcinkowska, wybitna matematyczka, specjalistka w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

kj / 27-12-2012

Profesor Hanna Marcinkowska urodziła się 9 grudnia 1926 roku w Warszawie.

W roku 1951 ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a sześć lat później (1957), również na UW, obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem profesora Stanisława Mazura. W 1965 roku uzyskała habilitację w Instytucie Matematycznym PAN . W roku 1987 otrzymała tytuł profesora zwyczajnego.

Przez wiele lat, aż do przejścia na emeryturę pracowała w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Napisała doskonałe podręczniki akademickie i monografie z zakresu analizy matematycznej i teorii równań różniczkowych cząstkowych.

Profesor Hanna Marcinkowska wypromowała kilku doktorów nauk matematycznych.

Dodatkowa informacja pod adresem:
http://www.math.uni.wroc.pl/newsevents.php?typ=1&id=748

kj / 27-12-2012