Zmarł Profesor Jan Kubarski (1950-2013)

Zmarł Profesor Jan Kubarski (1950-2013)

W dniu 8 czerwca 2013 roku (w wieku 63 lat) zmarł w Łodzi Jan Kubarski, profesor Politechniki Łódzkiej, wybitny matematyk, specjalista w zakresie globalnej geometrii różniczkowej, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1977 roku.

kj / 11-06-2013

Profesor Jan Kubarski urodził się w 1950 roku w Łodzi. W roku 1974 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1974-77 był doktorantem w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie  w 1977 roku obronił pracę doktorską O grupoidach i algebroidach Liego napisaną pod kierunkiem profesora Włodzimierza Waliszewskiego. W roku 1993 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy The Chern-Weil homomorfizm of regular Lie algebroids. Tytuł naukowy profesora otrzymał 21 grudnia 2007 roku.  

Od 1977 roku profesor Kubarski był nieprzerwanie pracownikiem Politechniki Łódzkiej, gdzie przeszedł wszystkie stanowiska od starszego asystenta do profesora. Przez jedną kadencję (1999-2002) pełnił funkcję prodziekana d/s nauki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ. Okresowo pracował jednocześnie w IM PAN, Politechnice Częstochowskiej i Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Obszarem zainteresowań naukowych profesora Kubarskiego była globalna geometria różniczkowa, a większość jego prac dotyczyła funktorów Liego działających z różnych kategorii w kategorie algebroidów Liego. Pierwowzorem takich funktorów jest ten, który grupom Liego przypisuje ich algebry Liego.

Profesor Jan Kubarski był autorem około 40 opublikowanych oryginalnych prac naukowych oraz napisanego wspólnie z Jackiem Rogowskim podręcznika  akademickiego (wydanego przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej). Wypromował trzech doktorów, organizował i współorganizował  około 10 międzynarodowych konferencji naukowych. Brał udział w redagowaniu kilku tomów publikacji pokonferencyjnych w czasopismach takich jak Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, Banach Center Publications, Central European Journal of Mathematics, Journal Travaux Mathématiques. Uczestniczył w bardzo wielu konferencjach naukowych (w tym w światowych i europejskich kongresach matematycznych), a w kilkunastu z nich jako wykładowca zaproszony. Profesor Kubarski współpracował naukowo zarówno z matematykami polskimi jak i zagranicznymi . Kilkakrotnie był profesorem wizytującym w Moskwie i Anconie.

Pogrzeb profesora Jana Kubarskiego odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 roku (piątek), o godz.12:30 w Łodzi na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim na Zarzewie, przy ul. Lodowej.

kj / 11-06-2013