Zmarł Profesor Jan Szynal (1946-2021)

Zmarł Profesor Jan Szynal (1946-2021)

W dniu 1 marca 2021 roku (w wieku niespełna 75 lat) zmarł dr hab. Jan Szynal, emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie analizy zespolonej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1972 roku.

kj / 02-03-2021

Jan Szynal urodził się 11 czerwca 1946 roku w Byczynie w województwie opolskim. W 1964 roku zdał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1964-1969 studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie otrzymał tytuł magistra matematyki.
W 1974 roku na swojej Alma Mater uzyskał stopień doktora nauk matematycznych na podstawie pracy Pewne problemy ekstremalne w klasach funkcji meromorficznych z ustalonymi współczynnikami, a w roku 1987 stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy zatytułowanej O pewnych problemach ekstremalnych dla funkcji holomorficznych i wielomianów. W 1995 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1969-2010, gdzie pełnił funkcje kierownika Zakładu Dydaktyki Matematyki, kierownika Zakładu Zastosowań Matematyki, dyrektora Instytutu Teorii Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego.
Dr hab. Jan Szynal w latach 1994-96 pracował również na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Matematyki. Następnie w latach 2017-2020 był zatrudniony w Instytucie Ekonomii i Finansów tej uczeni, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Zastosowań Matematyki (obecnie Katedra Ekonometrii i Statystyki).
Był także profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Ekonomii i Logistyki. W 2011 roku pełnił tam funkcję prodziekana.

Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i dyskusji naukowych. Odbył pobyty naukowe w Kanadzie na Uniwersytecie Montrealskim i Uniwersytecie Lavala. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst w Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Niemcy). Jako profesor wizytujący przebywał w Brigham Young University w Provo (Utah, USA). Wykładał w Tunezji i Szwajcarii. 

Dr hab. Jan Szynal był autorem ponad 200 publikacji głównie z zakresu teorii funkcji analitycznych w wiodących krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Opublikował książkę Matematyka dla początkujących (studentów). Program wyrównawczy - 15 tematów (Lublin 2012).

Ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Znakomity dydaktyk. Prowadził zajęcia z matematyki, matematyki dyskretnej, logiki matematycznej, algebry, analizy matematycznej, metod probabilistycznych.

Msza święta żałobna odbędzie się dnia 5 marca 2021 roku o godzinie 13:00 w Bazylice pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika przy ul. Zbożowej 75 w Lublinie, a po niej nastąpią uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Lipowej.