Zmarł Profesor Jarosław Bartoszewicz (1945-2013)

Zmarł Profesor Jarosław Bartoszewicz (1945-2013)

W dniu 24 lutego 2013 roku (w wieku 68 lat) zmarł we Wrocławiu Jarosław Bartoszewicz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny matematyk, specjalista w zakresie statystyki matematycznej i teorii niezawodności, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1970 roku.

kj / 28-02-2013

Profesor Bartoszewicz urodził się 22 lipca 1945 roku w Różance Pacowskiej  w Ziemi Nowogródzkiej. W roku 1969 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a cztery lata później (1973), obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem profesora Bolesława Kopocińskiego. W 1987 roku uzyskał habilitację, w 2009 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Od ukończenia studiów pracował w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wychował wiele pokoleń studentów i doktorantów.

Jarosław Bartoszewicz, światowej sławy specjalista w dziedzinie teorii porządków stochastycznych, był autorem kilkudziesięciu prac naukowych i cenionego podręcznika akademickiego Wykłady ze statystyki matematycznej .

Podczas lat pracy na Uniwersytecie Wrocławskim  pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Profesor Bartoszewicz był wieloletnim członkiem Komisji Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN oraz współredaktorem czasopisma Applicationes Mathematicae. W roku 2001 otrzymał nagrodę PTM im. Hugona Steinhausa.

Profesor Jarosław Bartoszewicz był czterokrotnie nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej za pracę z młodzieżą. Wielu jego wychowanków z III LO we Wrocławiu zostało laureatami Olimpiady Matematycznej.

kj / 28-02-2013

ZałącznikSize
jaroslaw-bartoszewicz-nekrolog.pdf46.65 KB