Zmarł Profesor Jerzy Browkin (1934-2015)

Zmarł Profesor Jerzy Browkin (1934-2015)

W dniu 23 listopada 2015 roku ( w wieku 81 lat) zmarł w Warszawie profesor Jerzy Browkin, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, wybitny specjalista w zakresie algebraicznej teorii liczb.

kj / 26-11-2015 / 05-12-2015

Profesor Jerzy Browkin urodził się w dniu 5 listopada 1934 roku w Maciejowie, w powiecie kowelskim na Wołyniu (obecnie w granicach Ukrainy). W 1952 roku ukończył warszawskie VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana. W klasie maturalnej (1952 rok) został laureatem pierwszego miejsca w III Olimpiadzie Matematycznej. W tym samym roku rozpoczął studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1956 roku z tytułem magistra matematyki. W 1963 roku uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej Konstrukcja wież ciał klas; promotorem był profesor Andrzej Mostowski. W dniu 9 czerwca 1969 roku doktor Jerzy Browkin przedstawił pracę habilitacyjną pod tytułem O zerach form. W dniu 10 listopada 1969 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne i decyzją ministra, w dniu 23 lutego 1970 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W dniu 10 lipca 1987 roku nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk matematycznych, a 1 lutego 1993 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Zainteresowania naukowe profesora Browkina skupiły się na algebraicznej teorii liczb. W roku 1994, wspólnie z Juliuszem Brzezińskim, sformułowali n-hipotezę, uogólnienie abc-hipotezy na liczby całkowite n≥3.

Profesor Browkin przez dziesięciolecia (1955-2007) pracował na Uniwersytecie Warszawskim zajmując kolejno stanowiska: zastępca asystenta (1955-1956), asystent (1956-1960), starszy asystent (1960-1963), adiunkt (1963-1970), docent (1970-1987), profesor nadzwyczajny (1987-1993), profesor zwyczajny (1993-2007). W latach 1977-1980 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, a w latach 1987-1990 był dziekanem tegoż Wydziału. W latach 2007-2015 pracował w Instytucie Matematycznym PAN. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Recenzent niemałej liczby prac doktorskich i habilitacyjnych. Wieloletni członek redakcji czasopisma Acta Arithmetica.
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Matematyków (ICM, 1982) zorganizowanego w Warszawie w 1983 roku pod auspicjami Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU).

Profesor Jerzy Browkin pozostał w pamięci studentów, jako doskonały wykładowca, którego charakteryzowała jasność i niezwykła precyzja wypowiedzi. Autor kilku monografii i podręczników akademickich, które pomogły w nauce algebry wielu pokoleniom adeptów matematyki. Także bliskie były mu zmagania młodzieży szkolnej w zawodach Olimpiady Matematycznej. W latach 1970-1972 (22 OM i 23 OM) był członkiem Komitetu Okręgowego OM w Warszawie. A następnie podczas 24 OM i 25 OM (1972-1974) pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Warszawa I. Dwukrotnie opublikował zbiory zadań (tom 5 i tom 6) z olimpiad matematycznych.

Odprowadzenie do grobu odbędzie się od bramy głównej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. K. Wóycickiego 14 (Wólka Węglowa) w dniu 9 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 11:00.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=20562&lang=pl
https://en.wikipedia.org/wiki/Abc_conjecture
https://en.wikipedia.org/wiki/N_conjecture

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,343350,Jerzy-Browkin-nekrolog.html

kj / 26-11-2015 / 05-12-2015