Zmarł Profesor Marek Burnat (1929-2015)

Zmarł Profesor Marek Burnat (1929-2015)

W dniu 19 grudnia 2015 roku (w wieku 86 lat) zmarł w Warszawie profesor Marek Burnat, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1967 roku.

kj / 22-12-2015 / 28-12-2015

Profesor Marek Burnat urodził się 28 maja 1929 roku w Krakowie. W roku 1947 ukończył I Miejskie Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi (obecnie III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki). W latach 1949-1952 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 18 lutego 1952 roku otrzymał tytuł magistra filozofii w zakresie matematyki. Studia doktoranckie, zakończone publiczną obroną dysertacji doktorskiej (27-10-1955), odbył w Uniwersytecie Państwowym w Leningradzie (ZSRR), uzyskując w dniu 27 marca 1956 roku stopień naukowy doktora (radziecki stopień kandydata nauk). Promotorem jego pracy była wybitna radziecka matematyczka Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya. Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych otrzymał decyzją ministra w dniu 11 kwietnia 1963 roku, na wniosek rady Wydziału Matematyki i Fizyki UW, po uprzednim przedstawieniu i obronie (10-12-1962) rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej Teoria rozwiązań prostych dla nieliniowych równań różniczkowych I rzędu i zastosowań w dynamice gazów. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych nadano mu 5 lipca 1971 roku, a w dniu 15 września 1988 tytuł profesora zwyczajnego nauk matematycznych.

Kolejne stopnie i tytuły to formalne odzwierciedlenie wielkiej aktywności i jakości pracy naukowej wysokiej klasy matematyka, wybitnego specjalisty w zakresie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań. Oto niektóre tylko kierunki jego zainteresowań badawczych: geometryczna teoria równań mechaniki ośrodków ciągłych i ich niezmienniki Riemanna, numeryczne metody rozwiązywania równań dynamiki cieczy i równań teorii plastyczności, modele mechaniki kwantowej w nieośrodkowych przestrzeniach Hilberta i zastosowania tych modeli w teorii kryształów.

Profesor Burnat, od 1955 roku do przejścia na emeryturę w roku 2000, związany był zawodowo z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pełnił tam funkcję kierownika Zakładu Równań Fizyki Matematycznej. Współtwórca Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale MIM UW, a w latach 1987-1993 dyrektor tego Instytutu. W latach 1964-1972 Marek Burnat pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Ale jednocześnie systematycznie prowadził zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia) na UW. Wypromował ośmiu doktorów nauk.

Gdy 29 października 1991 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera, profesor Marek Burnat został powołany do pierwszego składu rady naukowej Centrum. Był również członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Topological Methods in Nonlinear Analysis wydawanego przez CBN im. J. P. Schaudera.

Profesor Marek Burnat zajęcia ze studentami prowadził z pasją, a słuchaczy traktował bardzo życzliwie, wręcz po partnersku. Takim Go zapamiętaliśmy, pogodnym i otwartym na innych ludzi.

Uroczyste pożegnanie profesora Marka Burnata odbędzie się w dniu 3 stycznia 2016 roku (niedziela) o godz. 12:00, w sali Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul. Banacha 2 (sala 2180, I piętro, wejście od ul. Pasteura). Około godz. 13:30 przewidywany jest przejazd na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach, przy ul. Powązkowskiej 43/45, gdzie nastąpi symboliczne pożegnanie zmarłego. Pod budynkiem Wydziału MIM UW oczekiwać będzie podstawiony autobus.
Rodzina profesora Marka Burnata prosi o datek do puszki na rzecz bezdomnych, zamiast kwiatów.

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,345104,Marek-Burnat-nekrolog.html

kj / 22-12-2015 / 28-12-2015