Zmarł Profesor Marian Malec (1940-2016)

Zmarł Profesor Marian Malec (1940-2016)

W dniu 31 lipca 2016 roku (w wieku 76 lat) zmarł w Krakowie Marian Malec, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych i metod numerycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1974 roku. W latach 1987–1991 był prezesem Oddziału Krakowskiego PTM.  

kj / 05-08-2016

Profesor Marian Malec urodził się w dniu 18 czerwca 1940 roku w Humniskach koło Brzozowa w województwie podkarpackim. Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1962 roku na podstawie pracy magisterskiej Pewna charakteryzacja aksjomatyczna pojęcia przestrzeni lokalnie wypukłej napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Łojasiewicza. Pracę doktorską zatytułowaną O całkach równania różniczkowego zwyczajnego, liniowego i jednorodnego oraz o pewnej klasyfikacji funkcji klasy Cna przedziale Δ, napisaną pod kierunkiem profesora Zenona Mosznera, obronił w 1968 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Decyzją Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1976 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie analizy matematycznej (recenzentami habilitacji byli profesorowie Andrzej Alexiewicz, Piotr Besala i Andrzej Turowicz). W dniu 31 maja 1990 roku otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych.

W 1962 roku rozpoczął pracę w AGH jako asystent w Katedrze Matematyki II. Od 1977 roku był długoletnim  kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej i Numerycznej, a w latach 1983-1985 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu  Matematyki AGH.

Dorobek naukowy profesora Mariana Malca obejmuje około 60 publikacji głównie z zakresu równań różniczkowych cząstkowych i metod różnicowych ich rozwiązywania. Wypromował czterech doktorów nauk.  W latach 1995-2002 był redaktorem naczelnym czasopisma Opuscula Mathematica. Autor siedmiu podręczników akademickich z zakresu matematyki.

Członkiem PTM został w dniu 18 czerwca 1974 roku. Przez dwie kadencje, w latach 1987–1991 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 

Notkę biograficzną przygotował Rafał Kalinowski.

kj / 05-08-2016