Zmarł Profesor Władysław Marek Turski (1938-2013)

Zmarł Profesor Władysław Marek Turski (1938-2013)

W dniu 18 lipca 2013 roku (w wieku niespełna 75 lat) zmarł w Warszawie Profesor Władysław Marek Turski, nestor informatyki polskiej, współtwórca Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,  członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1971.

kj / 22-07-2013

Profesor Władysław Marek Turski urodził się 17 października 1938 roku w Krakowie.
Studia wyższe w zakresie astronomii ukończył w 1960 roku na  Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M. W. Łomonosowa. Dwa lata później (1962) obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk matematyczno-fizycznych. W 1966 roku w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W roku 1973 otrzymał tytuł profesora.
Początkowo, po ukończeniu studiów, pracował w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk (późniejszy Instytut Podstaw Informatyki PAN), następnie na Uniwersytecie Warszawskim, a od roku 1972 również w Instytucie Maszyn Matematycznych MERA.

Profesor Turski był współtwórcą  i wieloletnim dyrektorem Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-1999 sprawował funkcję dziekana tego wydziału.
Znakomity wykładowca akademicki, prowadził zajęcia ze swadą i ogromnym polotem nie tracąc przy tym nic ze ścisłości prezentowanego materiału. Wychował wiele pokoleń polskich informatyków.
Władysław Marek Turski był autorem kilkunastu pozycji książkowych, w tym podręczników akademickich. Dał się także poznać jako felietonista dwutygodnika informatycznego Teleinfo oraz miesięcznika Wiedza i Życie. A w 1972 roku w filmie Krzysztofa Zanussiego Iluminacja zagrał samego siebie.

W 1981 roku współtworzył Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Przez sześć lat (1981-1987) był jego prezesem. Po zakończeniu kadencji otrzymał, jako pierwszy, tytuł członka honorowego PTI.
Profesor Władysław Marek Turski należał do Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego (British Computer Society), które przyznało mu tytuł Distinguished Fellow. Warto wspomnieć, że w ciągu ponad czterdziestu lat tylko dwudziestu siedmiu uczonych i wybitnych przemysłowców otrzymało ten tytuł.
Członek zespołów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych z zakresu informatyki: Acta Informatica, Information Processing Letters, Annals of Computer History i innych. Gość specjalny (keynote speaker) wielu konferencji na całym świecie.

Profesor Turski był niezwykle aktywnym naukowcem. Jako członek Grupy Roboczej 2.1 IFIP brał udział w drugiej połowie lat sześćdziesiątych w pracach nad językami programowania Algol i Algol 68. W konsekwencji gorących dyskusji w łonie tej grupy, zajął się następnie problemami metodyki i inżynierii oprogramowania. W latach 1966–1968 pracował nad systemem operacyjnym SODA (System Operacyjny Dualnie Aktywny), który przygotowywano z myślą o polskim komputerze Odra 1204.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski  i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb profesora Władysława Marka Turskiego odbędzie się w dniu 25 lipca 2013 roku (czwartek), o godz.10:00 na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Więcej informacji pod adresem :  

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Marek_Turski

kj / 22-07-2013