Zmarł Profesor Witold Kosiński (1946-2014)

Zmarł Profesor Witold Kosiński (1946-2014)

W dniu 14 marca 2014 roku (w wieku 68 lat) zmarł w Warszawie Witold Kosiński, profesor w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych (Warszawa) i w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, matematyk i informatyk, specjalista w zakresie zastosowań matematyki i metod matematycznych informatyki, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1979 roku.

kj / 18-03-2014

Profesor Kosiński urodził się w 1946 roku w Krakowie.  Studiował na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w roku 1969 uzyskując tytuł magistra matematyki. 1 grudnia 1972 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. I tamże, dwanaście lat później, 1 grudnia 1984 roku, otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora nauk technicznych, został nadany Witoldowi Kosińskiemu 27 grudnia 1993 roku. Od ukończenia studiów do roku 2001 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, a od 1999 roku również w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie oraz w Akademii Bydgoskiej w latach 1996-2003 i później od 2005 roku w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W PJWSTK pełnił przez sześć lat (1999-2005) funkcję prorektora ds. naukowych.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia Witold Kosiński był stypendystą National Science Foundation w Iowa University, USA. A w latach osiemdziesiątych stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta w uniwersytetach w Bonn, Heidelbergu i Darmstadt, Niemcy. W późniejszym okresie pracy zawodowej był zapraszany jako profesor wizytujący do zagranicznych ośrodków naukowych m.in. we Francji i USA.

Zainteresowania badawcze  profesora Kosińskiego obejmowały dwa obszary: matematykę stosowaną w naukach technicznych, a w szczególności w mechanice continuum i termodynamice oraz podstawy matematyczne informatyki ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji obliczeniowej, logiki rozmytej i algorytmów genetycznych. Autor ponad 120 artykułów naukowych, 2 monografii oraz współredaktor kilku tomów prac zbiorowych. Wypromował 11 doktorów. W latach 2000-2011 Witold Kosiński pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma PTM – Matematyka Stosowana.

Uroczystości pogrzebowe, które odbędą się w dniu 21 marca 2014 roku (piątek) w Warszawie, rozpoczną się o godz. 12:00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14.

Więcej informacji pod adresami:
http://www.users.pjwstk.edu.pl/~wkos/
http://www.imsis.ukw.edu.pl/imsis/imsis/pracownicy.php?p=prac&wiecej=17
http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Kosi%C5%84ski
http://zamawiane.wi.pb.edu.pl/wykady-zamawiane/sylwetki-wykadowcow/38-witold-kosinski

kj /18-03-2014