Zmarł Profesor Witold Roter (1932-2015)

Zmarł Profesor Witold Roter (1932-2015)

W dniu 19 czerwca 2015 roku (w wieku 83 lat) zmarł we Wrocławiu Profesor Witold Roter, wybitny specjalista w zakresie geometrii różniczkowej. Uczeń i jeden z kontynuatorów badań zapoczątkowanych przez Władysława Ślebodzińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1961 roku.

kj / 20-06-2015

Profesor Witold Roter urodził się w roku 1932. Studia wyższe w zakresie matematyki odbył na  Uniwersytecie Wrocławskim. W 1963 roku obronił na swojej Alma Mater pracę doktorską zatytułowaną O pewnych własnościach przestrzeni rekurencyjnych i słabo-rekurencyjnych napisaną pod kierunkiem profesora Władysława Ślebodzińskiego. Również na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 1974, uzyskał tytuł  doktora habilitowanego nauk matematycznych. W roku 1992 otrzymał tytuł  profesora zwyczajnego nauk matematycznych.

Profesor Witold Roter podczas swej pracy naukowej i akademickiej był zatrudniony w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

Na UWr pełnił funkcje - zastępcy dyrektora Instytutu Matematycznego, prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a przy tym przez wiele lat kierował Zakładem Geometrii.
W latach 1989-1991 był prezesem Oddziału Wrocławskiego PTM, a w latach 1996-2004 prezesem Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich.

Autor ponad 40 publikacji naukowych. Wypromował dziewięciu doktorów nauk. W roku 1983 został uhonorowany Nagrodą Główną PTM im. Tadeusza Ważewskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 25 czerwca 2015 roku o godz. 14:00 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

kj / 20-06-2015