Zmarł Profesor Zdzisław Porosiński (1955-2016)

Zmarł Profesor Zdzisław Porosiński (1955-2016)

W dniu 26 marca 2016 roku (w wieku 61 lat) zmarł we Wrocławiu dr hab. inż. Zdzisław Porosiński, profesor Politechniki Wrocławskiej, ceniony specjalista z zakresu badań operacyjnych, teorii gier i statystyki matematycznej; uczeń profesora Stanisława Trybuły.

kj / 28-03-2016

Profesor Zdzisław Józef Porosiński urodził się 19 marca 1955 roku. Studia wyższe w zakresie matematyki odbył na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej uzyskując w roku 1979 tytuł magistra. W dniu 17 marca 1987 roku obronił na swojej Alma Mater rozprawę doktorską zatytułowaną Wybrane problemy optymalnego zatrzymywania. Opiekunem naukowym i promotorem obydwu prac był profesor Stanisław Trybuła. A 20 listopada 2003 roku, również na Politechnice Wrocławskiej, odbyło się kolokwium habilitacyjne, na podstawie którego i przedstawionej uprzednio pracy habilitacyjnej, w dniu 31 maja 2004 roku Zdzisław Porosiński uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych. Od 2009 roku był profesorem Politechniki Wrocławskiej.
Opublikował ponad 40 prac naukowych. Wypromował jednego doktora nauk matematycznych.

Zdzisław Porosiński całe swe życie naukowe i zawodowe związał z Politechniką Wrocławską. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w Instytucie Matematyki PWr (zmieniającym swą nazwę na Instytut Matematyki i Informatyki, a w 2015 roku przekształconym w Wydział Matematyki). W latach 2001-2008 pracował również w Zakładzie Nauk Podstawowych Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

W latach 2006-2012 Zdzisław Porosiński był dyrektorem do spraw dydaktyki Instytutu Matematyki, następnie Instytutu Matematyki i Informatyki PWr. Funkcję tę pełnił z wielkim zaangażowaniem dbając o wysoką jakość kształcenia matematycznego na uczelni technicznej.

Grono pracujących z profesorem Porosińskim matematyków zapamiętało Go jako wspaniałego kolegę i zacnego człowieka, a także znakomitego organizatora, wykładowcę i naukowca.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 31 marca 2016 roku o godz.13:00 na cmentarzu komunalnym we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej.

http://prac.im.pwr.wroc.pl/~porosin/
http://magweb.math.uni.wroc.pl/ptm/index.php/Main/HomePage

kj / 28-03-2016