Zmarł Profesor Zenon Moszner (1930-2021)

Zmarł Profesor Zenon Moszner (1930-2021)

W dniu 25 września 2021 roku (w wieku 91 lat) zmarł Zenon Moszner, emerytowany profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN) i rektor tej uczelni, specjalista w zakresie równań funkcyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1960 roku.

kj / 29-09-2021

Profesor Zenon Moszner był rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (aktualnie  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN) w latach 1971–1975 oraz 1981–1983. W latach 1965-1968 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego,  a w latach 1975–1981, 1984–1987 dyrektora Instytutu Matematyki tejże uczelni. W poczet członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego został przyjęty 3 maja 1960 roku. Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM w latach 1971-1981, 1985-1993.

Profesor Zenon Moszner ukończył Uniwersytet Jagielloński  w roku 1951 uzyskując tytuł magistra matematyki. Był uczniem profesora Stanisława Gołąba. Jego działalność naukowa dotyczyła początkowo teorii obiektów geometrycznych, a później teorii równań funkcyjnych, w tym równania translacji i jego zastosowań. W jego dorobku znalazły się również prace poświęcone problemom kształcenia nauczycieli i nauczania matematyki. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym książek popularyzujących matematykę. Wypromował 17 doktorów. Profesor Moszner był jednym z głównych pomysłodawców, obok profesor Anny Z. Krygowskiej, założenia V serii Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego o nazwie Dydaktyka Matematyki. Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego i redaktora naczelnego tego rocznika. Przez wiele lat przewodniczył Jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych. Był członkiem Komitetu Nauk Matematycznych PAN, członkiem komitetu redakcyjnego Aequationes Mathematicae oraz członkiem japońskiego towarzystwa naukowego Tensor. Za zasługi w służbie publicznej, twórczość naukową i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wielokrotnie nagradzany: nagrodami ministra, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Do końca był bardzo aktywny naukowo, publikował i przygotowywał kolejne publikacje.

 

Pogrzeb profesora Zenona Mosznera odbędzie się 4 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Źródło:
https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/4704-zmarl-prof-dr-hab-zenon-moszner-rektor-wyzszej-szkoly-pedagogicznej

Więcej o profesorze Zenonie Mosznerze pod adresem:
http://mip.ur.edu.pl/?q=biogramy/osoba/88

ZałącznikSize
nekrolog profesora Zenona Mosznera.pdf549.74 KB