II Forum Matematyków Polskich, 1-4 lipca 2008, Częstochowa