PTM-Organizacja Pożytku Publicznego

PTM-Organizacja Pożytku Publicznego

1,5% należnego podatku dochodowego za rok 2022 dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Polskie Towarzystwo Matematyczne uzyskało w 2007 roku status organizacji pożytku publicznego (nr rejestru KRS 0000042305). Od początku swego istnienia Stowarzyszenie wspiera badania matematyczne i zastosowania matematyki, krzewi kulturę matematyczną, dba o wspieranie edukacji matematycznej i popularyzację matematyki w społeczeństwie. Dzięki uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego PTM może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1,5% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Kto chciałby wesprzeć działalność PTM, może w formularzu PIT za 2022 rok wpisać, że przeznacza 1,5% dla PTM oraz wpisać numer KRS Stowarzyszenia – 0000042305, a przekazaniem pieniędzy na konto PTM zajmie się właściwy Urząd Skarbowy. Wskazana przez podatnika kwota trafi na konto PTM pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie czyli do 30 kwietnia 2023 roku.

ZADECYDUJ SAM O 1,5% SWOJEGO PODATKU!

 

Sesja naukowa ANTONI LEON DAWIDOWICZ. UCZONY. NAUCZYCIEL. DZIAŁACZ SPOŁECZNY, 18 kwietnia 2023, godz. 16:00-20:00, Kraków, on-line

Sesja naukowa ANTONI LEON DAWIDOWICZ. UCZONY. NAUCZYCIEL. DZIAŁACZ SPOŁECZNY, 18 kwietnia 2023, godz. 16:00-20:00, Kraków, on-line

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają do udziału w sesji naukowej zatytułowanej Antoni Leon Dawidowicz. Uczony. Nauczyciel. Działacz społeczny, która odbędzie się we wtorek 18 kwietnia 2023 roku w godz.16:00-20:00 na platformie MSTeams. W załączniku dostępne są program sesji i streszczenia referatów. Link do spotkania w dalszej części wpisu.

kj / 31-03-2023

Jan Obłój laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2022

Jan Obłój laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2022

Jan Obłój (fot.) z University of Oxford, UK, otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku w matematyce finansowej ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod badania odporności modeli. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Łodzi podczas konferencji Spanish-Polish Mathematical Meeting (RSME, SEMA,SCM & PTM), 4-8 września 2023.

kj / 31-03-2023

LVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 57. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LVII Konkurs można składać do 30 września 2023 roku elektronicznie na adres: ptm.wroclaw@gmail.com

kj / 23-03-2023

Luis A. Caffarelli laureatem Nagrody Abela za 2023

Luis A. Caffarelli laureatem Nagrody Abela za 2023

Decyzją Norweskiej Akademii Nauk Nagrodę Abela za 2023 rok otrzymał Luis A. Caffarelli (University of Texas at Austin, USA) za przełomowy wkład w teorię regularności rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych, w tym za badania dotyczące zagadnień ze swobodną granicą i badanie równania Monge'a-Ampère'a. (Fot. portal Nagrody Abela).
Nagranie z ogłoszenia werdyktu dostępne jest pod adresem: https://abelprize.no/.
Więcej o laureacie i nagrodzie pod adresem: https://abelprize.no/article/2023/luis-caffarelli-awarded-2023-abel-prize

kj / 22-03-2023

IV edycja Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej rozstrzygnięta

IV edycja Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej rozstrzygnięta

Laureatką czwartej edycji (2022) Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej została Joanna Polcyn-Lewandowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dniu 28 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 12:00, w auli C Collegium Mathematicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87, odbędzie się wykład laureatki. Źródło:
https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej
https://wmi.amu.edu.pl/wydarzenia-wydzialu/wyklad-laureatki-iv-edycji-konkursu-im.-edyty-szymanskiej

kj / 20-03-2023

WYKŁAD Lucjan Emil Boettcher, 17 marca 2023, godz. 15:00, Warszawa

WYKŁAD Lucjan Emil Boettcher, 17 marca 2023, godz. 15:00, Warszawa

W dniu 17 marca 2023 (piątek) w godz. 15:00-16:00 w sali 321 Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8, dr Małgorzata Stawiska-Friedland (AMS/Math. Reviews, USA) wygłosi wykład zatytułowany Lucjan Emil Boettcher the Polish pioneer of holomorphic dynamics. Odczyt odbędzie się w ramach trwającego w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha SEMESTRU SIMONSA.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/23-simons-v

kj / 16-03-2023

22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics, 26-30 czerwca 2023, Wrocław

22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics, 26-30 czerwca 2023, Wrocław

W dniach 26-30 czerwca 2023 roku odbędzie się we Wrocławiu 22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics. Konferencje Europejskiego Konsorcjum Matematyki w Przemyśle (ECMI) mają na celu wzmocnienie interakcji między środowiskiem akademickim a przemysłem, prowadząc do innowacji w obu dziedzinach. Wydarzenia te zaowocowały współpracą czołowych ekspertów z biznesu, nauki i środowisk akademickich oraz promowały zastosowanie nowych technologii matematycznych w przemyśle. Organizatorzy tegorocznej konferencji serdecznie zapraszają do udziału wszystkich zainteresowanych.
Szczegóły i rejestracja pod adresem:  https://ecmi2023.org/home

kj / 14-03-2023

Hansjörg Wacker Memorial Prize-konkurs ECMI na pracę magisterską

Hansjörg Wacker Memorial Prize-konkurs ECMI na pracę magisterską

European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) ogłasza konkurs na pracę magisterską z zastosowań matematyki napisaną w kooperacji z przemysłem w latach 2021-2023. Nagroda wynosi 1000 EUR i ponadto laureat otrzymuje możliwość uczestnictwa w konferencji ECMI 2023 wraz z wystąpieniem (20 minut) prezentującym wyniki pracy. Plik pracy wraz z opinią promotora można zgłaszać elektronicznie do 16 kwietnia 2023 roku na adres:
wacker-prize@ecmi-indmath.org .
Szczegółowe informacje pod adresem: https://ecmi2023.org/prizes

kj / 06-03-2023

Spanish+Polish Mathematical Meeting (RSME, SEMA, SCM i PTM), 4-8 września 2023, Łódź

Spanish+Polish Mathematical Meeting (RSME, SEMA, SCM i PTM), 4-8 września 2023, Łódź
Termin: 
2023-09-04 - 2023-09-08
Miejsce: 
Łódź

W dniach 4-8 września 2023 roku odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja Spanish-Polish Mathematical Meeting organizowana wspólnie przez Real Sociedad Matemática Española, Sociedad Española de Matemática Aplicada, Societat Catalana de Matemàtiques i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Wydarzenie jest kontynuacją tradycji bilateralnych spotkań naukowych organizowanych w minionych kilkunastu latach w Polsce przez PTM i zagraniczne stowarzyszenia naukowe. Termin konferencji planowany był na rok 2021, ale uległ przesunięciu o dwa lata z powodu pandemii Covid-19. W załączeniu Komunikaty nr 1 i nr 2 oraz plakat konferencji.
Szczegółowe informacje i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:
https://es-pl.math.uni.lodz.pl/

kj / 07-01-2023

Subskrybuje zawartość