2019 ROKIEM MATEMATYKI

2019 ROKIEM MATEMATYKI

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, w dniu 20-12-2018 ustanowił  rok 2019 Rokiem Matematyki.
Portal Roku Matematyki 2019, gdzie umieszczone są wszelkie informacje o imprezach odbywających się z tej niezwykłej okazji znajduje się pod adresem:   http://www.jrm2019.pl/

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019, Kraków

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019, Kraków
Termin: 
2019-09-03 - 2019-09-07
Miejsce: 
Kraków

W dniach 3-7 września 2019 roku odbędzie się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Matematyczne i Uniwersytet Jagielloński we współpracy z innymi uczelniami krakowskimi. Obrady toczyć się będą w obiektach UJ oraz AGH. Więcej informacji i rejestracja na portalu Jubileuszowego Zjazdu. Plakat imprezy w załączniku.

kj / 18-06-2018

XXVI Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 6 czerwca 2019, Poznań

XXVI Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 6 czerwca 2019, Poznań

Piotr Achinger (fot.) z Instytutu Matematycznego PAN wygłosi XXVI Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Typy homotopii w geometrii algebraicznej  odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.
Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Streszczenie wykładu oraz więcej informacji o mówcy pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego

kj / 16-05-2019

Maciej Zworski wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 30 maja 2019, Warszawa

Maciej Zworski wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 30 maja 2019, Warszawa

W dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Auli im. prof. Jana Baszkiewicza w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (były gmach Akademii Medycznej, parter), profesor Maciej Zworski (fot.) (University of California, Berkeley, USA), laureat Medalu im. Wacława Sierpińskiego 2019, wygłosi doroczny Wykład im. Wacława Sierpińskiego zatytułowany Półwiecze analizy mikrolokalnej. Tradycyjnie, wykład organizowany jest przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji o tegorocznym laureacie Medalu im. Wacława Sierpińskiego pod adresami:
https://math.berkeley.edu/people/faculty/maciej-zworski
https://math.berkeley.edu/~zworski/
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=61620
https://en.wikipedia.org/wiki/Maciej_Zworski

kj / 09-05-2019

Specjalne Seminarium Hartmana z Analizy Harmonicznej, 10-11 maja 2019, Wrocław

Specjalne Seminarium Hartmana z Analizy Harmonicznej, 10-11 maja 2019, Wrocław

W dniach 10 - 11 maja 2019 roku odbędzie się sesja naukowa z okazji 50-lecia Seminarium Profesora Stanisława Hartmana we Wrocławiu. Obrady toczyć się będą w sali im. Edwarda Marczewskiego Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4. Początek w piątek 10 maja br. o godz. 15:00. Organizatorami są Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej.
Szczegółowy program sesji w załączniku oraz pod adresem:
http://www.math.uni.wroc.pl/analiza/50SeDAH/

kj / 09-05-2019

WSPOMNIENIA Bolesława Gleichgewichta-subskrypcja

WSPOMNIENIA Bolesława Gleichgewichta-subskrypcja

Fundacja Matematyków Wrocławskich prowadzi zapisy subskrypcyjne na zakup książki Wspomnienia Bolesława Gleichgewichta. Dostępne dotychczas w wersji elektronicznej jako Zapiski szpiona pijanicy zostaną wydane w wersji drukowanej pod koniec roku akademickiego 2018/2019. Zapisy prowadzone są za pomocą formularza on-line.
Informacje szczegółowe na portalu FMW pod adresem:
http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-nauczycieli/wspomnienia-gleichgewichta/zapisy-na-wspomnienia-boles%C5%82awa-gleichgewichta

kj / 08-05-2019

I edycja Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce

I edycja Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody PTKM przyznawanej kobietom za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek. Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody upływa z dniem 30 września 2019 roku.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na portalu PTKM pod adresem:
https://www.ptkwm.org.pl/pl/dzialalnosc/konkursy.html

kj / 10-04-2019

O MATEMATYCE I MATEMATYKACH W 100-LECIE PTM-otwarcie wystawy w Senacie RP, 8 maja 2019

O MATEMATYCE I MATEMATYKACH W 100-LECIE PTM-otwarcie wystawy w Senacie RP, 8 maja 2019

W dniu 8 maja 2019 roku o godz. 12:00 w Senacie RP zostanie otwarta wystawa zatytułowana O matematyce i matematykach w 100-lecie PTM, przygotowana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w ramach Roku Matematyki. Senat ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki dla uhonorowania polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienia znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw. Na wystawie zostanie przedstawiona historia Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a także zastosowanie narzędzi matematycznych w innych dyscyplinach naukowych, np. medycynie czy astrofizyce. Po wernisażu dr hab. Adam Osękowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wygłosi prelekcję O hipotezie Riemanna.
Żródło: https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,5395.html

kj / 06-05-2019

Konferencja On the Trail of Women in Mathematics-in Honor of Sofia Kowalewska, 31 sierpnia - 2 września 2019, Kraków

Konferencja  On  the Trail of Women in Mathematics-in Honor of Sofia Kowalewska, 31 sierpnia - 2 września 2019, Kraków

W dniach 31 sierpnia - 2 września 2019 roku w Krakowie odbędzie się konferencja On the Trail of Women in Mathematics - in Honor of Sofia Kowalewska. Obrady będą mieć miejsce w budynku Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, budynek B7, al. Mickiewicza 30. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce oraz Wydział Matematyki Stosowanej AGH.
Rejestracja i szczegóły na portalu konferencji pod adresem:
https://skwm.ptkwm.org.pl/index.php

kj / 12-02-2019

Konkurs SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze rozstrzygnięty

Konkurs SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze rozstrzygnięty

SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy, na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje. Wsparcie finansowe otrzyma 30 projektów, w tym 1 wniosek w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 7 wniosków w grupie nauk o życiu, a w naukach ścisłych i technicznych – 22 wnioski.  Łączny budżet przyznanych grantów wynosi 36 377 384 PLN.
Więcej informacji w załączniku oraz na portalu NCN pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-04-26-sheng1-rozstrzygniety

kj / 26-04-2019

Subskrybuje zawartość