14 marca MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MATEMATYKI

14 marca MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MATEMATYKI

W dniu 25 listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). Pierwsze obchody odbędą się w 2020 roku. Oficjalne uroczystości będą mieć miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu w dniu 13 marca 2020. Mapa przyszłorocznych wydarzeń na świecie dostępna jest na stronie  https://www.idm314.org/ . Tam również można zgłaszać on-line planowane imprezy. Temat przewodni IDM 2020, to MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE.  

kj / 01-12-2019

XXI WIEK ERĄ MATEMATYKI

XXI WIEK ERĄ MATEMATYKI

Świat jest matematyczny! Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) przygotowało krótki film pokazujący, jak głęboki wpływ ma matematyka na wszelkie aspekty życia w XXI wieku. Zachęcamy do obejrzenia.
Film dostępny jest pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=n0eBOWdALRE

kj / 21-02-2020

XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 maja 2020, Gdańsk

XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 maja 2020, Gdańsk

Aaron Naber (fot.) z Northwestern University, USA, wygłosi XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego. Odczyt zatytułowany Analysis of Geometric Nonlinear Partial Differential Equations odbędzie się w dniu 15 maja 2020 roku (piątek) o godz. 16:15 w Audytorium nr 2 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk-Oliwa. Szkoła przygotowawcza do wykładu odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2020 roku w Banach Center IM PAN, przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie.
Więcej informacji oraz wspomnienie o Andrzeju Jankowskim (1938-1975) pod adresami:
https://mat.ug.edu.pl/ajml/?lang=pl&year=2020
https://sites.math.northwestern.edu/~anaber/  
https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=158614  https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Naber 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Naber 
https://mat.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/ajcv-pl.pdf  
https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/20-introxxii/program

kj / 20-02-2020

Franc Forstnerič i Mei-Chi Shaw laureatami Nagrody Stefana Bergmana za 2019

Franc  Forstnerič i Mei-Chi Shaw laureatami Nagrody Stefana Bergmana za 2019

Franc Forstnerič z Uniwersytetu w Ljubljanie (Słowenia) oraz Mei-Chi Shaw z University of Notre Dame (USA) zostali uhonorowani tegorocznymi Nagrodami Stefana Bergmana. Franca Forstneriča nagrodzono za wieloraki wkład w badania w zakresie analizy zespolonej wielu zmiennych (SCV), geometrii zespolonej oraz analizy geometrycznej. Mei-Chi Shaw otrzymała nagrodę za różnorodny wkład  w rozwój analizy zespolonej wielu zmiennych, równań różniczkowych cząstkowych oraz geometrii Cauchy-Riemanna.
Więcej informacji na portalu AMS pod adresami:
https://www.ams.org/prizes-awards/paview.cgi?parent_id=36
https://www.ams.org/news?news_id=5845

kj / 19-02-2020

Koncert Pera Enflo w Warszawie, 26 lutego 2020

Koncert Pera Enflo w Warszawie, 26 lutego 2020

W dniu 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 18:00 w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie, al. Ujazdowskie 33/35, odbędzie się koncert muzyki klasycznej na skrzypce i fortepian. Wystąpią Per Enflo – fortepian oraz Ralica Petkova – skrzypce. W programie utwory Mozarta, Beethovena oraz Arnaoudova. Per Enflo jest jednym z najwybitniejszych szwedzkich pianistów, a jednocześnie słynnym matematykiem, znanym m. in. z tego, że rozwiązał w 1972 roku problem nr 153 z Księgi Szkockiej, za co otrzymał od Stanisława Mazura w nagrodę żywą gęś. Wstęp wolny.
Więcej o koncercie pod adresem: http://bikpolska.pl/?p=4453&future=all

kj / 09-02-2020

Anna Zamojska-Dzienio laureatką stypendium Fulbrighta 2020-2021

Anna Zamojska-Dzienio laureatką stypendium Fulbrighta 2020-2021

Dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej została wyróżniona stypendium, na rok akademicki 2020-2021, w ramach programu stypendialnego Fulbright Senior Award 2020-2021, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
O zasadach naboru wniosków na różne programy stypendialne Komisji Fulbrighta, w tym np. o programie Fulbright STEM Impact Award przeznaczonym dla badaczy reprezentujących tzw. dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) można uzyskać informacje na portalu:
https://fulbright.edu.pl/aktualnosci/.

kj / 08-02-2020

Polsko-Ukraińskie Forum Matematyków, 21-24 września 2020, Lwów, Ukraina

Polsko-Ukraińskie Forum Matematyków, 21-24 września 2020, Lwów, Ukraina

Zarząd Główny PTM z radością informuje, że tegoroczne 9.Forum Matematyków Polskich będzie miało charakter międzynarodowy, a miejscem obrad będzie Lwów, Ukraina. Skłoniły nas do tego trzy rocznice związane ze Stefanem Banachem, które obchodzimy w bieżącym roku: 75-lecie śmierci, 100-lecie doktoratu i 85-lecie pierwszego wpisu do Księgi Szkockiej.
Polsko-Ukraińskie Forum we Lwowie odbędzie się w dniach 21-24 września 2020 roku i będzie połączone ze Scottish Book Fest 18-20 września 2020  http://www.math.lviv.ua/SBF/welcome.php, do którego współorganizacji PTM zostało zaproszone. 

kj / 29-01-2020

Ogólnopolski konkurs matematyczny on-line BE QUICK AND WIN

Ogólnopolski konkurs matematyczny on-line BE QUICK AND WIN

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Politechnika Częstochowska zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w internetowym konkursie matematycznym Be Quick and Win. Początek konkursu 10 lutego 2020, czas trwania: 10 tygodni. Plakat w załączniku.
Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są pod adresem:
www.im.pcz.pl/konkurs/

kj / 28-01-2020

Matematycy-profesorowie tytularni nominowani w 2019

Matematycy-profesorowie tytularni nominowani w 2019

W 2019 roku sześciu doktorów habilitowanych nauk matematycznych odebrało z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akty nominacyjne.

kj / 21-01-2020

2019 ROKIEM MATEMATYKI

2019 ROKIEM MATEMATYKI

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, w dniu 20-12-2018 ustanowił  rok 2019 Rokiem Matematyki.
Portal Roku Matematyki 2019, gdzie umieszczone są wszelkie informacje o imprezach odbywających się z tej niezwykłej okazji znajduje się pod adresem:   http://www.jrm2019.pl/

kj / 21-12-2018

 

Subskrybuje zawartość