KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2022

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM. Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM. Szczegóły w dalszej części wpisu.

kj / 27-10-2022

Wyniki wyborów w PTM 2022-Komunikat Komisji Wyborczej PTM

Wyniki wyborów w PTM 2022-Komunikat Komisji Wyborczej PTM

Z dniem 31 grudnia 2022 roku wygasa kadencja wszystkich władz PTM (§ 17 ust.3 Statutu PTM). W dniu 19 listopada 2022 roku Zgromadzenie Delegatów PTM dokonało wyboru nowych władz naczelnych PTM na kadencję 2023-2025.
W załączniku Komunikat nr 4 Komisji Wyborczej PTM ogłaszający wyniki wyborów.

kj / 24-11-2022

Zmarł Jan Kisyński (1933-2022)

Zmarł Jan Kisyński (1933-2022)

W dniu 18 listopada 2022 roku (w wieku 89 lat) zmarł w Lublinie prof. dr hab. Jan Maria Kisyński, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1955-1959), Uniwersytetu Warszawskiego (1973-1985) i Politechniki Lubelskiej (1985-2004 do emerytury), wybitny specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, analizy funkcjonalnej i teorii półgrup operatorów. Członek korespondent PAN i PAU. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1958 roku. Laureat Nagrody PTM dla młodych matematyków (1958) i Nagrody Głównej PTM im. Stefana Mazurkiewicza (1969).

kj / 19-11-2022

Profesor M.C. Mackey doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 29 listopada 2022, godz. 15:00, Katowice-transmisja na You Tube

Profesor M.C. Mackey doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 29 listopada 2022, godz. 15:00, Katowice-transmisja na You Tube

W dniu 29 listopada 2022 roku, na swym uroczystym posiedzeniu, Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nada Profesorowi M.C. Mackey’owi z McGill University (Montreal, Kanada) tytuł doktora honoris causa UŚ. Profesor Michael C. Mackey jest jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów z zakresu biologii matematycznej, wniósł ogromny wkład w rozwój badań interdyscyplinarnych łączących matematykę, fizykę, biologię i medycynę.
Więcej szczegółów oraz link do bezpośredniej transmisji uroczystości pod adresem:
https://us.edu.pl/event/uroczystosc-nadania-tytulu-doktora-honoris-causa-prof-michaelowi-c-mackeyowi

kj / 16-11-2022

XXX Wykład im. Władysława Orlicza, 6 grudnia 2022, godz. 11:00, Poznań

XXX Wykład im. Władysława Orlicza, 6 grudnia 2022, godz. 11:00, Poznań

W dniu 6 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 11:00, w Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, odbędzie się XXX Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza. Odczyt zatytułowany Grupy Ellisa wygłosi prof. dr hab. Ludomir Newelski (fot.) z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Więcej informacji pod adresem:
https://wmi.amu.edu.pl/wydarzenia-wydzialu/xxx-uroczysty-wyklad-im.-wladyslawa-orlicza

kj / 12-11-2022

WYBORY W PTM

WYBORY W PTM

Z dniem 31 grudnia 2022 roku wygasa kadencja wszystkich władz PTM (§ 17 ust.3 Statutu PTM). Zgromadzenie Delegatów PTM, które dokona wyboru nowych władz naczelnych PTM na kadencję 2023-2025: prezesa PTM, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu Głównego PTM, Komisji Rewizyjnej PTM i Sądu Koleżeńskiego PTM odbędzie się  w dniu 19 listopada 2022 roku w Warszawie.
W załącznikach zamieszczamy Komunikaty nr 1, nr 2 i nr 3 Komisji Wyborczej PTM oraz deklarację programową i CV zgłoszonego kandydata na prezesa PTM kadencji 2023-2025.

kj / 12-10-2022, 18-10-2022, 07-11-2022

Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci, 22 listopada 2022, godz.16:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci, 22 listopada 2022, godz.16:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek) w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 6, odbędzie się Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci. Początek wydarzenia o godz. 16:00. Organizatorami są Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Program na załączonych plakatach, a także w dalszej części wpisu. W sesji można również uczestniczyć on-line. Bezpośredni link do spotkania na MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aX71cGnyCFAcfwnzAeYugaeq9FamCdAVFfG14HKeAF3I1%40thread.tacv2/1666357863716?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbc0e392-988f-4b49-ae4f-bd7a7a4f4f88%22%2c%22Oid%22%3a%227bdbf74b-d25b-4a76-9f9d-14b424f73058%22%7d

kj / 26-10-2022

Sesja naukowo-wspomnieniowa w 115. rocznicę urodzin Profesora Godzimira Mirosława Krzyżańskiego, 15 listopada 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa w 115. rocznicę urodzin Profesora Godzimira Mirosława Krzyżańskiego, 15 listopada 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 15 listopada 2022 roku (wtorek) w sali S-1 w budynku GALERII GIL Politechniki Krakowskiej, przy  ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, odbędzie się Sesja naukowo-wspomnieniowa w 115. rocznicę urodzin Profesora Godzimira Mirosława Krzyżańskiego. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i działające w ramach Katedry Matematyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej Seminarium z Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki przy współudziale Muzeum Politechniki Krakowskiej.
Możliwe jest też uczestnictwo on-line poprzez platformę Teams korzystając z linku: LINK
Szczegółowy program i plakat w załaczniku oraz na stronie Oddziału Krakowskiego PTM:
https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/post.php?data=2022-10-26

kj / 26-10-2022

Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Zenonowi Mosznerowi w pierwszą rocznicę śmierci, 25 października 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Zenonowi Mosznerowi w pierwszą rocznicę śmierci, 25 października 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 25 października 2022 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej hotelu Novotel w Krakowie przy al. Armii Krajowej 11 (parking hotelowy dla uczestników sesji jest bezpłatny) odbędzie się sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Zenonowi Mosznerowi w pierwszą rocznicę śmierci. Program sesji w załączonym plakacie. W trakcie sesji odbędzie się promocja książki Profesora. Organizatorzy, Oddział Krakowski PTM i Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zapraszają do osobistego udziału w sesji, choć możliwy jest również zdalny udział poprzez aplikację Zoom: LINK.

kj / 17-11-2022

Nagrody im. Kamila Duszenki za rok 2021 i za rok 2022 zostały przyznane

Nagrody im. Kamila Duszenki za rok 2021 i za rok 2022 zostały przyznane

Laureatem Nagrody im. Kamila Duszenki za rok 2021 został Jingyin Huang (Ohio State University, USA), a laureatem za rok 2022 Mikołaj Frączyk (University of Chicago, USA). Krótkie charakterystyki obydwu nagrodzonych dostępne są pod adresem:
http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/

kj / 16-10-2022

Subskrybuje zawartość