KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2022

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM. Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM. Szczegóły w dalszej części wpisu.

kj / 27-10-2022

Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci, 22 listopada 2022, godz.16:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci, 22 listopada 2022, godz.16:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek) w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 6, odbędzie się Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci. Początek wydarzenia o godz. 16:00. Organizatorami są Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Program na załączonych plakatach, a także w dalszej części wpisu. W sesji można również uczestniczyć on-line. Bezpośredni link do spotkania na MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aX71cGnyCFAcfwnzAeYugaeq9FamCdAVFfG14HKeAF3I1%40thread.tacv2/1666357863716?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbc0e392-988f-4b49-ae4f-bd7a7a4f4f88%22%2c%22Oid%22%3a%227bdbf74b-d25b-4a76-9f9d-14b424f73058%22%7d

kj / 26-10-2022

Sesja naukowo-wspomnieniowa w 115. rocznicę urodzin Profesora Godzimira Mirosława Krzyżańskiego, 15 listopada 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa w 115. rocznicę urodzin Profesora Godzimira Mirosława Krzyżańskiego, 15 listopada 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 15 listopada 2022 roku (wtorek) w sali S-1 w budynku GALERII GIL Politechniki Krakowskiej, przy  ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, odbędzie się Sesja naukowo-wspomnieniowa w 115. rocznicę urodzin Profesora Godzimira Mirosława Krzyżańskiego. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i działające w ramach Katedry Matematyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej Seminarium z Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki przy współudziale Muzeum Politechniki Krakowskiej.
Możliwe jest też uczestnictwo on-line poprzez platformę Teams korzystając z linku: LINK
Szczegółowy program i plakat w załaczniku oraz na stronie Oddziału Krakowskiego PTM:
https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/post.php?data=2022-10-26

kj / 26-10-2022

Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Zenonowi Mosznerowi w pierwszą rocznicę śmierci, 25 października 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Zenonowi Mosznerowi w pierwszą rocznicę śmierci, 25 października 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 25 października 2022 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej hotelu Novotel w Krakowie przy al. Armii Krajowej 11 (parking hotelowy dla uczestników sesji jest bezpłatny) odbędzie się sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Zenonowi Mosznerowi w pierwszą rocznicę śmierci. Program sesji w załączonym plakacie. W trakcie sesji odbędzie się promocja książki Profesora. Organizatorzy, Oddział Krakowski PTM i Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zapraszają do osobistego udziału w sesji, choć możliwy jest również zdalny udział poprzez aplikację Zoom: LINK.

kj / 17-11-2022

Nagrody im. Kamila Duszenki za rok 2021 i za rok 2022 zostały przyznane

Nagrody im. Kamila Duszenki za rok 2021 i za rok 2022 zostały przyznane

Laureatem Nagrody im. Kamila Duszenki za rok 2021 został Jingyin Huang (Ohio State University, USA), a laureatem za rok 2022 Mikołaj Frączyk (University of Chicago, USA). Krótkie charakterystyki obydwu nagrodzonych dostępne są pod adresem:
http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/

kj / 16-10-2022

MATEMATYKA w OBIEKTYWIE walczy o LAUR UNIWERSYTECKI

MATEMATYKA w OBIEKTYWIE walczy o LAUR UNIWERSYTECKI

Projekt Matematyka w obiektywie walczy w finale konkursu LAURY UNIWERSYTECKIE o tytuł najlepszego projektu naukowego. Konkurs ten organizowany jest corocznie przez Forum Uniwersytetów Polskich,  autonomiczne porozumienie samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w KRUP, stanowiące komisję branżową Parlamentu Studentów RP. Zgłoszenia kandydatur do Laurów dokonują samorządy studenckie i inne organizacje studenckie na początku października. Organizatorzy  Matematyki w obiektywie będą bardzo wdzięczni za każdy oddany internetowo głos na ich projekt. Głosowanie trwa do 19 października 2022r. do godziny 20:00.
Każdy głos się liczy!  Link do głosowania: https://laury2022.pl/glosowanie

kj / 16-10-2022

Maciej Capiński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie profesorem tytularnym

Maciej Capiński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie profesorem tytularnym

W dniu 1 sierpnia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Maciejowi Capińskiemu (fot.) z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 11-10-2022

Sesja naukowo-wspomnieniowa z okazji 120. rocznicy urodzin Profesora Stanisława Gołąba, 18 października 2022, godz. 16:30, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa z okazji 120. rocznicy urodzin Profesora Stanisława Gołąba, 18 października 2022, godz. 16:30, Kraków, hybrydowo

W dniu 18 października 2022 roku (wtorek) w sali 103  (łącznik A3-A4) na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30, odbędzie się Sesja naukowo-wspomnieniowa z okazji 120. rocznicy urodzin Profesora Stanisława Gołąba. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  
Możliwe jest też uczestnictwo poprzez platformę MS Teams korzystając z linku: LINK
Szczegółowy program i plakat dostępne są na stronie Oddziału Krakowskiego PTM:
https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/post.php?data=2022-09-29

kj / 01-10-2022

 

Sesja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin Profesor Ireny Łojczyk-Królikiewicz, 11 października 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę urodzin Profesor Ireny Łojczyk-Królikiewicz, 11 października 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 11 października 2022 roku (wtorek) w sali S-1  w budynku GALERII GIL Politechniki Krakowskiej, przy  ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, odbędzie się Sesja naukowo-wspomnieniowa w 100. rocznicę urodzin Profesor Ireny Łojczyk-Królikiewicz. Organizatorami spotkania są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i działające w ramach Katedry Matematyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej Seminarium z Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki przy współudziale Muzeum Politechniki Krakowskiej.
Możliwe jest też uczestnictwo on-line poprzez platformę Teams korzystając z linku: LINK
Szczegółowy program i plakat dostępne są na stronie Oddziału Krakowskiego PTM:
https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/post.php?data=2022-09-28 

kj / 01-10-2022

Danuta Ciesielska, Lech Maligranda i Joanna Zwierzyńska wyróżnieni za publikację W ŚWIĄTYNI NAUKI, MEKCE MATEMATYKÓW

Danuta Ciesielska, Lech Maligranda i Joanna Zwierzyńska wyróżnieni za publikację W ŚWIĄTYNI NAUKI, MEKCE MATEMATYKÓW

W dniu 26 września 2022 roku w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ogłoszono rozstrzygnięcie 10. jubileuszowej edycji Nagrody Naukowej im. Jana Walerego Jędrzejewicza za najlepszą polską książkę z dziedziny historii nauki i techniki wydaną w danym roku.  Tegoroczna edycja konkursu była rekordowa, zgłoszono aż 60 pozycji opublikowanych w 2021 roku. Oprócz nagrody głównej przyznano trzy wyróżnienia. Jedno z nich otrzymali Danuta Ciesielska, Lech Maligranda i Joanna Zwierzyńska za książkę W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884-1933. Cała trójka autorów to członkowie PTM (z trzech różnych oddziałów). Warto dodać, że Danuta Ciesielska i Lech Maligranda są laureatami Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina.

kj / 27-09-2022

Subskrybuje zawartość