Kobiety i mężczyźni w nauce-raport NCN

Kobiety i mężczyźni w nauce-raport NCN

Przed kilkoma dniami Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swoim portalu raport dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Opracowanie powstało na podstawie sondażu przeprowadzonego przez NCN w 2021 roku, w którym wzięło udział blisko 6 tysięcy badaczek i badaczy z różnych ośrodków akademickich. Raport w językach polskim i angielskim dostępny jest pod adresami:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-16-raport-sondaz-NCN
https://www.ncn.gov.pl/en/aktualnosci/2022-02-16-raport-sondaz-NCN 

kj / 20-02-2022

13th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE’22)

13th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE’22)
Termin: 
2022-06-13 - 2022-06-14
Miejsce: 
Nieznanice k/Częstochowy

W dniach 13-14 czerwca 2022 roku w Nieznanicach koło Częstochowy odbędzie się 13th Conference on Mathematical Modeling in Physics and Engineering (MMPE’22). Tematyka obrad dotyczy zastosowań matematyki ze szczególnym uwzględnieniem modelowania matematycznego i analizy rozwiązań zagadnień o znaczeniu praktycznym. Organizatorami są Oddział Częstochowski PTM i Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej.
Więcej szczegółów i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:
http://im.pcz.pl/konferencja/

kj / 20-02-2022

 

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Kolejna edycja konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (fot.) została ogłoszona. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 marca 2022 roku elektronicznie na adres: Nagroda.Kuratowskiego@impan.pl  
Więcej informacji o konkursie i regulamin konkursu pod adresami:
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#     
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#reg

kj / 18-02-2022

Druga edycja MIĘDZYNARODOWEJ NAGRODY IM.STEFANA BANACHA ogłoszona

Druga edycja MIĘDZYNARODOWEJ NAGRODY IM.STEFANA BANACHA ogłoszona

Polskie Towarzystwo Matematyczne wraz ze sponsorami ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie o Międzynarodową Nagrodę Banacha im. Stefana Banacha 2022 za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 maja 2022 roku.
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na portalu Nagrody pod adresami:
https://ibp.ptm.org.pl/
https://ibp.ptm.org.pl/zgloszenie/

kj / 09-02-2022

Krzysztof Barański z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym

Krzysztof Barański z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym

W dniu 20 grudnia 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Krzysztofowi Barańskiemu (fot.) z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 04-02-2022

LV Konkurs PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki rozstrzygnięty

LV Konkurs PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki rozstrzygnięty

Jury LV Konkursu  PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2021 roku. Przyznano dwie pierwsze nagrody (po 6 000 PLN), jedną trzecią nagrodę (3 000 PLN) oraz pięć wyróżnień (po 1 000 PLN).. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski PTM, a sponsorem nagród Allianz Polska. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !
Lista laureatów i wyróżnionych w edycji 2021 Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki znajduje się pod adresem:
https://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-rachunku-prawdopodobienstwa-i-zast

kj / 01-02-2022

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja IV, 2022

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja IV, 2022

Politechnika Łódzka ogłasza IV edycję Konkursu im Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki zorganizowanego pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do Konkursu mogą przystąpić autorzy prac doktorskich z matematyki poświęconych  jej zastosowaniom w innych dyscyplinach, których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni w okresie od 01-01-2020 do 02-04-2022. Nagroda wynosi 10 000 PLN. Termin zgłaszania prac: do 09-04-2022 włącznie.
Szczegółowe informacje pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/?Itemid=155

kj / 31-01-2022

LXV Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki rozstrzygnięty

LXV Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z  matematyki rozstrzygnięty

Jury LXV Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2021 roku. Na Konkurs wpłynęło 20 prac. Przyznano jedną pierwszą nagrodę, trzy drugie, dwie trzecie oraz cztery wyróżnienia. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !
Lista laureatów i wyróżnionych w edycji 2021 Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza znajduje się pod adresem:
https://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-matematyki-im-jozefa-marcinkiewicza

kj / 27-01-2022

Camillo De Lellis laureatem Maryam Mirzakhani Prize in Mathematics 2022

Camillo De Lellis laureatem Maryam Mirzakhani Prize in Mathematics 2022

Camillo De Lellis, z Institute for Advanced Studies, USA, został tegorocznym laureatem Maryam Mirzakhani Prize in Mathematics of the National Academy of Sciences. Nagrodę przyznano za fundamentalny wkład w badania dyssypatywnych rozwiązań nieściśliwych równań Eulera i w badania teorii regularności powierzchni minimalnych. (Fot. NAS).
Więcej pod adresem: https://www.ams.org/news?news_id=6962

kj / 25-01-2022

Odczyt poświęcony Profesorowi Andrzejowi Schinzlowi, 26 stycznia 2022, godz. 17:00, Warszawa, on-line via Zoom

Odczyt poświęcony Profesorowi Andrzejowi Schinzlowi, 26 stycznia 2022, godz. 17:00, Warszawa, on-line via Zoom

W dniu 26 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 17:00 odbędzie się odczyt on-line poświęcony profesorowi Andrzejowi Schinzlowi (fot.). O niedawno zmarłym wybitnym polskim matematyku, członku honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Andrzeju Schinzlu opowie profesor Jerzy Kaczorowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem spotkania jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Link do spotkania na platformie Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85988924281?pwd=RVBVYXBXTldXTVBIOWtuM3BSTS9XUT09
Meeting ID: 859 8892 4281.    Passcode: PTM.
One tap mobile:
+48223987356,,85988924281#,,,,*970554# Poland
+48223065342,,85988924281#,,,,*970554# Poland

kj / 22-01-2022

Subskrybuje zawartość