Oddziały PTM

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M
Białystok 15-245
Polska
Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 6
Kraków 30-348
Polska
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Poznań 61-614
Polska
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Chopina 12/18
Toruń 87-100
Polska
Katedra Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
ul. Armii Krajowej 21
Częstochowa 42-200
Polska
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Polska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Profesora Stanisława Pigonia 1
Rzeszów 35-310
Polska
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Banacha 2
Warszawa 02-097
Polska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Polska
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22
Łódź 90-238
Polska
ul. Jagiellońska 61
Nowy Sącz 33-300
Polska
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
Wrocław 50-384
Polska
Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 14, pokój 526
Katowice 40-007
Polska
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ul. Słoneczna 54
Olsztyn 10-710
Polska
Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Wielkopolska 15
Szczecin 70-451
Polska
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Profesora Zygmunta Szafrana 4a
Zielona Góra 65-516
Polska
Katedra Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polska
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
Opole 45-052
Polska