Oddział Kielecki

Afiliacja: 
Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Numer konta: 
46 1500 1777 1217 7008 4453 0000

Lokalizacja

Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
Kielce 25-406
Polska
Sekretarz: 
Skarbnik: 
Członkowie Zarządu Oddziału: