Pożegnania

Zmarł Jan Kisyński (1933-2022)

Zmarł Jan Kisyński (1933-2022)

W dniu 18 listopada 2022 roku (w wieku 89 lat) zmarł w Lublinie prof. dr hab. Jan Maria Kisyński, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1955-1959), Uniwersytetu Warszawskiego (1973-1985) i Politechniki Lubelskiej (1985-2004 do emerytury), wybitny specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, analizy funkcjonalnej i teorii półgrup operatorów. Członek korespondent PAN i PAU. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1958 roku. Laureat Nagrody PTM dla młodych matematyków (1958) i Nagrody Głównej PTM im. Stefana Mazurkiewicza (1969).

kj / 19-11-2022

Zmarł Ryszard Krasnodębski (1925-2022)

Zmarł Ryszard Krasnodębski (1925-2022)

W dniu 11 listopada 2022 roku (w wieku 97 lat) zmarł dr Ryszard Krasnodębski, matematyk i ekonomista, emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, były pracownik Instytutu Matematyki PWr.

kj / 14-11-2022

Zmarł Piotr Pragacz (1954-2022)

Zmarł Piotr Pragacz (1954-2022)

W dniu 25 października 2022 roku (w wieku 68 lat) zmarł profesor dr hab. Piotr Pragacz, emerytowany pracownik Instytutu Matematycznego PAN, specjalista w zakresie geometrii algebraicznej i kombinatoryki algebraicznej. Laureat Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego w roku 1984 i Nagrody Głównej PTM im. Wacława Sierpińskiego w roku 1990.

kj / 31-10-2022

Zmarł Bohdan Grell (1937-2022)

Zmarł Bohdan Grell (1937-2022)

W dniu 26 października 2022 roku (w wieku 85 lat) zmarł w Krakowie dr Bohdan Grell, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie logiki i podstaw matematyki. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1968 roku.

kj / 28-10-2022

Zmarł Adam Piskorek (1928-2022)

Zmarł Adam Piskorek (1928-2022)

W dniu 17 października 2022 roku (w wieku niespełna 94 lat) zmarł  w Warszawie prof. dr. hab. Adam Piskorek, emerytowany wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalista w zakresie równań całkowych i równań różniczkowych cząstkowych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1966 roku. W latach 1977-1981 pełnił funkcję prezesa Oddziału Warszawskiego PTM, a w latach 1985-1993 wiceprezesa PTM.

kj / 17-10-2022

Zmarł Andrzej Nowicki (1949-2022)

Zmarł Andrzej Nowicki (1949-2022)

W dniu 9 września 2022 roku (w wieku 73 lat) zmarł w Toruniu prof. dr. hab. Andrzej Nowicki, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny specjalista w zakresie algebry różniczkowej, algebry przemiennej i geometrii algebraicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1975 roku.

kj / 11-09-2022

Zmarła Zofia Leszczyńska (1941-2022)

Zmarła Zofia Leszczyńska (1941-2022)

W dniu 9 sierpnia 2022 roku (w wieku 81 lat) zmarła w Białymstoku dr Zofia Leszczyńska, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Białostockiej, a także założyciel i rektor Wyższej Szkoły Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku. Specjalistka w zakresie dydaktyki matematyki. Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1978 roku.

kj / 11-08-2022

Zmarł Marian Kwapisz (1935-2022)

Zmarł Marian Kwapisz (1935-2022)

W dniu 6 sierpnia 2022 roku (w wieku 87 lat) zmarł w Gdańsku prof. dr hab. Marian Kwapisz, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, specjalista w zakresie analizy matematycznej, analizy numerycznej i równań różniczkowo-funkcyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1957 roku, w latach 1983-1985 wiceprezes PTM, a w latach 1969-1975 prezes Oddziału Gdańskiego PTM.

kj / 11-08-2022

Zmarł Kazimierz Goebel (1940-2022)

Zmarł Kazimierz Goebel (1940-2022)

W dniu 21 lipca 2022 roku (w wieku niespełna 82 lat) zmarł w Lublinie prof. dr hab. Kazimierz Goebel, wybitny specjalista w zakresie nieliniowej analizy funkcjonalnej, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1993-1999 i prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w tym samym okresie. Członek PTM od 1963 roku.
Nekrolog na portalu UMCS pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,zmarl-sp-prof-dr-hab-kazimierz...
W załączniku notka prof. dr. hab. Stanisława Prusa z UMCS.

jm / 23-07-2022

Zmarła Joanna Ger (1944-2022)

Zmarła Joanna Ger (1944-2022)

W dniu 2 lipca 2022 roku (w wieku niespełna 78 lat) zmarła w Katowicach dr Joanna Ger, wieloletni nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistka w zakresie równań funkcyjnych. Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1971 roku.

kj / 04-07-2022