Pożegnania

Zmarł Marian Kwapisz (1935-2022)

Zmarł Marian Kwapisz (1935-2022)

W dniu 6 sierpnia 2022 roku (w wieku 87 lat) zmarł w Gdańsku prof. dr hab. Marian Kwapisz, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, specjalista w zakresie analizy matematycznej, analizy numerycznej i równań różniczkowo-funkcyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1957 roku, w latach 1983-1985 wiceprezes PTM, a w latach 1969-1975 prezes Oddziału Gdańskiego PTM.

kj / 11-08-2022

Zmarł Kazimierz Goebel (1940-2022)

Zmarł Kazimierz Goebel (1940-2022)

W dniu 21 lipca 2022 roku (w wieku niespełna 82 lat) zmarł w Lublinie prof. dr hab. Kazimierz Goebel, wybitny specjalista w zakresie nieliniowej analizy funkcjonalnej, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1993-1999 i prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w tym samym okresie. Członek PTM od 1963 roku.
Nekrolog na portalu UMCS pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,zmarl-sp-prof-dr-hab-kazimierz...
W załączniku notka prof. dr. hab. Stanisława Prusa z UMCS.

jm / 23-07-2022

Zmarła Joanna Ger (1944-2022)

Zmarła Joanna Ger (1944-2022)

W dniu 2 lipca 2022 roku (w wieku niespełna 78 lat) zmarła w Katowicach dr Joanna Ger, wieloletni nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistka w zakresie równań funkcyjnych. Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1971 roku.

kj / 04-07-2022

 

Zmarła Nicole Tomczak-Jaegermann (1945-2022)

Zmarła Nicole Tomczak-Jaegermann (1945-2022)

W dniu 17 czerwca 2022 roku (w wieku 77 lat) zmarła Edmonton, w prowincji Alberta w Kanadzie, Nicole Tomczak-Jaegermann, emerytowana profesor University of Alberta, specjalistka w zakresie geometrycznej analizy funkcjonalnej i teorii przestrzeni Banacha.

kj / 20-06-2022

Zmarła Krystyna Białek (1952-2022)

Zmarła Krystyna Białek (1952-2022)

W dniu 13 czerwca 2022 roku (w wieku 70 lat) zmarła w Nowej Soli koło Zielonej Góry dr Krystyna Białek, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalistka w zakresie algebry i teorii liczb. Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1980 roku.

kj / 14-06-2022

Zmarł Bertold Lysik (1925-2022)

Zmarł Bertold Lysik (1925-2022)

W dniu 3 maja 2022 roku (w wieku 97 lat) zmarł we Wrocławiu Bertold Lysik, dr nauk matematycznych, dr hab. nauk technicznych, specjalista w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1967 roku.

kj / 06-05-2022

Zmarł Maciej Mączyński (1937-2022)

Zmarł Maciej Mączyński (1937-2022)

W dniu 24 kwietnia 2022 roku (w wieku 85 lat) zmarł w Warszawie profesor Maciej Mączyński, emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie algebry i metod matematycznych fizyki. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1967 roku.

kj / 25-04-2022

Zmarł Antoni Leon Dawidowicz (1952-2022)

Zmarł Antoni Leon Dawidowicz (1952-2022)

W dniu 19 kwietnia 2022 roku (w wieku niespełna 70 lat) zmarł w Krakowie Antoni Leon Dawidowicz, dr hab. profesor UJ na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista w zakresie statystyki matematycznej i teorii prawdopodobieństwa oraz zastosowań matematyki w biologii. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1977 roku.

kj / 19-04-2022

Zmarł Daniel Simson (1942-2022)

Zmarł Daniel Simson (1942-2022)

W dniu 16 kwietnia 2022 roku (w wieku 80 lat) zmarł w Toruniu Daniel Simson, profesor dr habilitowany nauk matematycznych, pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalista w zakresie algebry, algebry kategoryjnej, algebry komputerowej, teorii pierścieni i modułów, teorii reprezentacji, algorytmów, programowania i obliczeń naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1969 roku.

kj / 16-04-2022

Zmarł Marian Chudy (1944-2022)

Zmarł Marian Chudy (1944-2022)

W dniu 26 marca 2022 roku ( w wieku niespełna 78 lat) zmarł w Warszawie płk prof. dr hab. inż. Marian Chudy, emerytowany wykładowca akademicki Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalista w zakresie badań operacyjnych i ich zastosowań w informatyce.
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1974 roku.

kj/ 28-03-2022