Członkostwo honorowe

§ 11 Statutu PTM

5) Osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla matematyki polskiej lub szczególnie zasłużona dla PTM może zostać wyróżniona godnością członka honorowego PTM

§ 12 Statutu PTM

4) Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

 

Członkowie honorowi PTM

  • Zbigniew    Ciesielski   od 2004
  • Roman    Duda    od 2010
  • Einar    Fredriksson    od 2013
  • Stanisław    Kwapień    od 2016
  • Jan Stanisław    Lipiński    od 2006
  • Julian    Musielak    od 2000
  • Diethard    Pallaschke    od 2015
  • Andrzej    Schinzel    od 2009

     

Członkowie honorowi PTM od 1962 roku (55 osób)