Członkostwo honorowe

§ 11 Statutu PTM

5) Osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla matematyki polskiej lub szczególnie zasłużona dla PTM może zostać wyróżniona godnością członka honorowego PTM

§ 12 Statutu PTM

4) Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

 

Członkowie honorowi PTM

 • Tomasz    Byczkowski   od 2018
 • Zbigniew    Ciesielski   od 2004
 • Roman    Duda    od 2010
 • Einar    Fredriksson    od 2013
 • Andrzej    Krzywicki    od 2018
 • Stanisław    Kwapień    od 2016
 • Jan Stanisław    Lipiński    od 2006
 • Julian    Musielak    od 2000
 • Diethard    Pallaschke    od 2015
 • Andrzej    Schinzel    od 2009

   

Członkowie honorowi PTM od 1962 roku (57 osób)