Członkostwo honorowe

§ 11 Statutu PTM

5) Osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla matematyki polskiej lub szczególnie zasłużona dla PTM może zostać wyróżniona godnością członka honorowego PTM

§ 12 Statutu PTM

4) Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

 

Członkowie honorowi PTM

  • Jean - Pierre     Bourguignon   od 2019
  • Tomasz    Byczkowski   od 2018
  • Roman    Duda    od 2010
  • Einar    Fredriksson    od 2013
  • Stanisław Goldstein    od 2023 
  • Andrzej    Krzywicki    od 2018
  • Stanisław    Kwapień    od 2016
  • Paweł Walczak    od 2023

     

Członkowie honorowi PTM od 1962 roku (60 osób)