Reciprocity

Lista towarzystw matematycznych, z którymi PTM zawarło umowy o wzajemności

 

nazwa towarzystwa adres strony www
American Mathematical Society www.ams.org
Australian Mathematical Society www.austms.org.au
Estońskie Towarzystwo Matematyczne www.ioc.ee
Société Mathématique de France (SMF) www.smf.emath.fr
Greckie Towarzystwo Matematyczne www.hms.gr
Real Sociedad Matemática Española (RSME) www.rsme.es
Japanese Association of Mathematical Sciences www.jams.or.jp
Canadian Mathematical Society (CMS) www.cms.math.ca
Lwowskie Towarzystwo Matematyczne brak
Latvijas Matematikas Biedriba www.mathematics.lv
Sociedad Matemática Mexicana www.smm.org.mx/SMMP/
Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV) www.mathematik.de
János Bolyai Mathematical Society www.bolyai.hu
Unione Matematica Italiana (UMI) www.umi.dm.unibo.it