Prestiżowe nagrody International Mathematical Union 2022 wręczone

Prestiżowe nagrody International Mathematical Union 2022 wręczone

W dniu 5 lipca 2022 roku na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach w Finlandii odbyła się ceremonia wręczenia nagród przyznawanych co 4 lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną: Medali Fieldsa, Medalu Cherna, Nagrody Gaussa, Nagrody Leelavati i inauguracyjnie po raz pierwszy Medalu Abacus będącego kontynuacją Nagrody Rolfa Nevannliny przyznawanej od 1982 do 2018 roku.

kj / 05-07-2022

Profesor Wojciech Kucharz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Wojciech Kucharz członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Wojciech Kucharz z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został przyjęty w poczet członków korespondentów Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych PAU. Serdecznie gratulujemy!
Źródło: https://matinf.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_SaA7HRzna0dW/41633/151198382

kj / 04-07-2022

LVI Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LVI Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 56. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LVI Konkurs można składać do 30 września 2022 roku elektronicznie na adres: konkurs2022@math.uni.wroc.pl

kj / 29-06-2022

Jan Philip Solovej prezesem-elektem EMS

Jan Philip Solovej prezesem-elektem EMS

Rada Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS Council) na posiedzeniu w Bled w Słowenii (25-26 czerwca 2022) dokonała wyboru nowego prezesa EMS na kadencję 2023-2026. Prezesem elektem został Jan Philip Solovej z Uniwersytetu w Kopenhadze. Jego kadencja rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2023 roku.
Więcej informacji o decyzjach EMS Council pod adresem:
https://euromathsoc.org/news/ems-council-headlines-69

kj / 29-06-2022

Internetowy VISUAL MATHEMATICAL DICTIONARY

Internetowy VISUAL MATHEMATICAL DICTIONARY

Instytut Matematyki Uniwersytetu w Luksemburgu przygotował ogólnie dostępny wielojęzyczny (włącznie z polskim i ukraińskim) internetowy słownik terminów matematycznych, który może być przydatny zarówno dla uczniów szkół, jak i dla matematyków.
Link do słownika: https://math.uni.lu/dictionary/

kj / 28-06-2022

 

Profesor Roman Murawski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Roman Murawski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Roman Murawski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został przyjęty w poczet członków korespondentów Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU. Serdecznie gratulujemy!
Źródło: https://wmi.amu.edu.pl/wiadomosci/sukcesy/profesor-roman-murawski-czlonkiem-korespondentem-polskiej-akademii-umiejetnosci

kj / 28-06-2022

Stanowisko PTM w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS

Stanowisko PTM w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS

W dniu 16 czerwca 2022 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne przesłało do Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) list popierający apel matematyków ukraińskich w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS. Dokument stanowiący załącznik do uchwały Zgromadzenia Delegatów PTM nr 31/2022/zd dostępny jest w zakładce SOLIDARNI Z UKRAINĄ.

kj / 18-06-2022

 

Finał 44. Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego, 24 września 2022, Łódź

Finał 44. Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego, 24 września 2022, Łódź

W 44.Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego do finału zakwalifikowanych zostało pięciu uczestników. Finał konkursu odbędzie się w dniu 24 września 2022 roku w Łodzi podczas 8. Kongresu Młodych Matematyków Polskich. Prace finałowe oraz informacje dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie:
http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/

kj / 15-06-2022

Akademicka Łódź Matematyczna, maj-listopad 2022

Akademicka Łódź Matematyczna, maj-listopad 2022

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego we współpracy z Instytutem Matematyki Politechniki Łódzkiej oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu finansowym Centrum OPUS i Urzędu Miasta Łodzi, organizuje cykl spotkań z matematyką pod nazwą Akademicka Łódź Matematyczna. Składają się nań różnorodne wydarzenia (wykłady, prezentacje i spotkania w szkołach), które rozpoczęły się w maju, a trwać będą do listopada 2022 roku. Celem projektu jest zachęcenie uczniów z regionu łódzkiego do studiowania matematyki właśnie w Łodzi, przekonanie ich o uniwersalności takiego wykształcenia oraz przedstawienie perspektyw zawodowych po ukończeniu studiów matematycznych.
Szczegółowe informacje w załączniku.

kj / 11-06-2022

Konferencja On the Trail of Women in Mathematics: Contemporary Women in Mathematics, Gdańsk, 15-17 września 2022

Konferencja On the Trail of Women in Mathematics: Contemporary Women in Mathematics, Gdańsk, 15-17 września 2022

W dniach 15-17 września 2022 roku odbędzie się w Gdańsku trzecia konferencja z cyklu On the Trail of Women in Mathematics zatytułowana Contemporary Women in Mathematics. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce i Politechnika Gdańska.
Szczegóły i rejestracja na portalu wydarzenia pod adresem:
http://otowim22.ptkwm.pl/

kj / 19-03-2022

Subskrybuje zawartość