Inne linki

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
https://www.impan.pl

Biuletyn Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
http://www.impan.pl/Biuletyn

Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk
http://km.pan.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.mnisw.gov.pl/

MNiSW - baza ogłoszeń o ofertach stanowisk pracy dla matematyków na uczelniach
http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/matematyka

BIP MNiSW - baza ogłoszeń o ofertach pracy w instytutach badawczych
http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/

International Congress of Mathematicians, Seoul, Korea, August 13–21, 2014
http://www.icm2014.org/

Math-Net International Information and Communication Systems
http://www.math-net.org/

The European Mathematical Information Service
http://emis.icm.edu.pl/

The World of Statistics
http://www.worldofstatistics.org/news-of-the-world-of-statistics-archive/

International Mathematical Sciences Institutes (IMSI)
http://www.fields.utoronto.ca/aboutus/IMSI.html

Mathematics Subject Classifications MSC2010
http://msc2010.org/

Math Jobs
http://www.math-jobs.com/

Catalog of Mathematics Resources on WWW and  Internet
http://mthwww.uwc.edu/wwwmahes/files/math01.htm

Research GATE - Scientific Network
http://www.researchgate.net/

Eugene B. Dynkin Collection of Mathematics Interviews
http://dynkincollection.library.cornell.edu/

VISUAL MATHEMATICAL DICTIONARY
https://math.uni.lu/dictionary/