Jan Philip Solovej prezesem-elektem EMS

Jan Philip Solovej prezesem-elektem EMS

Rada Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS Council) na posiedzeniu w Bled w Słowenii (25-26 czerwca 2022) dokonała wyboru nowego prezesa EMS na kadencję 2023-2026. Prezesem elektem został Jan Philip Solovej z Uniwersytetu w Kopenhadze. Jego kadencja rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2023 roku.
Więcej informacji o decyzjach EMS Council pod adresem:
https://euromathsoc.org/news/ems-council-headlines-69

kj / 29-06-2022

Internetowy VISUAL MATHEMATICAL DICTIONARY

Internetowy VISUAL MATHEMATICAL DICTIONARY

Instytut Matematyki Uniwersytetu w Luksemburgu przygotował ogólnie dostępny wielojęzyczny (włącznie z polskim i ukraińskim) internetowy słownik terminów matematycznych, który może być przydatny zarówno dla uczniów szkół, jak i dla matematyków.
Link do słownika: https://math.uni.lu/dictionary/

kj / 28-06-2022

 

Profesor Roman Murawski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Roman Murawski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Roman Murawski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został przyjęty w poczet członków korespondentów Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU. Serdecznie gratulujemy!
Źródło: https://wmi.amu.edu.pl/wiadomosci/sukcesy/profesor-roman-murawski-czlonkiem-korespondentem-polskiej-akademii-umiejetnosci

kj / 28-06-2022

Stanowisko PTM w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS

Stanowisko PTM w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS

W dniu 16 czerwca 2022 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne przesłało do Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) list popierający apel matematyków ukraińskich w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS. Dokument stanowiący załącznik do uchwały Zgromadzenia Delegatów PTM nr 31/2022/zd dostępny jest w zakładce SOLIDARNI Z UKRAINĄ.

kj / 18-06-2022

 

Finał 44. Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego, 24 września 2022, Łódź

Finał 44. Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego, 24 września 2022, Łódź

W 44.Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego do finału zakwalifikowanych zostało pięciu uczestników. Finał konkursu odbędzie się w dniu 24 września 2022 roku w Łodzi podczas 8. Kongresu Młodych Matematyków Polskich. Prace finałowe oraz informacje dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie:
http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/

kj / 15-06-2022

Konferencja On the Trail of Women in Mathematics: Contemporary Women in Mathematics, Gdańsk, 15-17 września 2022

Konferencja On the Trail of Women in Mathematics: Contemporary Women in Mathematics, Gdańsk, 15-17 września 2022

W dniach 15-17 września 2022 roku odbędzie się w Gdańsku trzecia konferencja z cyklu On the Trail of Women in Mathematics zatytułowana Contemporary Women in Mathematics. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce i Politechnika Gdańska.
Szczegóły i rejestracja na portalu wydarzenia pod adresem:
http://otowim22.ptkwm.pl/

kj / 19-03-2022

Anita Zgorzelska laureatką IV edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Anita Zgorzelska laureatką IV edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Anita Zgorzelska (fot.) z Politechniki Gdańskiej została laureatką nagrody w tegorocznej edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Więcej informacji o laureatce i konkursie pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/konkursy/im-prof-urszuli-ledzewicz/edycja-iv

kj / 08-06-2022

 

Mariusz Lemańczyk wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 23 czerwca 2022, godz. 16:15, Warszawa

Mariusz Lemańczyk wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 23 czerwca 2022, godz. 16:15, Warszawa

W dniu 23 czerwca 2022 roku (CZWARTEK) o godzinie 16:15 w auli 0.06 Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5, profesor Mariusz Lemańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), laureat Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego 2022 wygłosi uroczysty wykład zatytułowany Multyplikatywne funkcje arytmetyczne, teoria ergodyczna i hipoteza Sarnaka.
Wykład będzie również dostępny przez Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86297059726?pwd=oCLjePTY6uELDIcCFE6nOUartJldRp.1
Identyfikator spotkania: 862 9705 9726;  kod dostępu: Sierpinski
Na urządzeniu mobilnym: +48223987356,,86297059726# Polska  ;  +48223065342,,86297059726# Polska

kj / 07-06-2022

XVI Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 11 czerwca 2022, godz. 10:00, Szczecin

XVI Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 11 czerwca 2022, godz. 10:00, Szczecin

W dniu 11 czerwca 2022 roku (sobota) w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15, sala 106, odbędzie się doroczne Szczecińskie Kolokwium Matematyczne. Początek o godz. 10:00. Organizatorami są Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Szczegółowy program spotkania w załączniku.

kj / 31-05-2022

String Math 2022 Conference, 11-15 lipca 2022, Uniwersytet Warszawski

String Math 2022 Conference, 11-15 lipca 2022, Uniwersytet Warszawski

W dniach 11-15 lipca 2022 roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja String Math 2022. Konferencję organizują dwa wydziały Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Fizyki  oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W minionej dekadzie seria konferencji String Math rozwinęła się w centralne wydarzenie na styku matematyki i fizyki związane z teorią strun, kwantową teorią pola i tematami pokrewnymi. Wśród prelegentów tegorocznego spotkania znajdują się dwaj laureaci Medalu Fieldsa - Edward Witten (1990), IAS, Princeton, USA i Maxim Kontsevich (1998), IHÉS, Francja. Towarzyszący wykład popularnonaukowy wygłosi ukraińska matematyczka Maryna Viazovska, EPFL, Szwajcaria.
Więcej informacji oraz rejestracja (do 1 czerwca 2022) na portalu konferencji pod adresem:
https://stringmath2022.fuw.edu.pl

kj / 27-05-2022

Subskrybuje zawartość