II Warsztaty Zastosowań Matematyki w Modelowaniu Procesów Fizycznych