IV Konferencja "Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice", (MMFT 2012)