Piotr Niemiec zdobył laur Polityki za 2014 w kategorii nauk ścisłych