VII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2015)