Piotr Nowak pierwszym w Polsce beneficjentem grantu ERC w zakresie matematyki