Krzysztof Stempak (Politechnika Wrocławska), Operatory potencjału dla różnych rozwinięć ortogonalnych