Adam Kanigowski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2015