Adam Henryk Toruńczyk (IM PAN, Warszawa & Uniwersytet Warszawski), Działanie nieskończone w topologii