IV Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów (OMatKo), 7-9 kwietnia 2017, Wrocław