Spotkanie Grupy Badawczej BIOFIZMAT, 26-27 maja 2017, Warszawa