IX Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2017)