Stanisław Kwapień laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2017