Pierwszy konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri