Tomasz Łuczak (UAM, Poznań), Przypadek i porządek (Randomness and order)