Mikołaj Widzibor (Uniwersytet Łódzki), Klasyczna topologia gęstości i pewne jej uogólnienia