Konferencja On the Trail of Women in Mathematics-in Honor of Sofia Kowalewska, 31 sierpnia - 2 września 2019, Kraków