Filip Turoboś (Politechnika Łódzka), Elementy teorii punktów stałych w przestrzeniach semimetrycznych