Jerzy Klamka (PŚl, Gliwice), Sterowalność układów dynamicznych