Maciej Zworski (University of California, Berkeley, USA), Półwiecze analizy mikrolokalnej