Jerzy Kąkol (UAM, Poznań), Przestrzenie Grothendicka C(X), przestrzenie Efimova i problem ośrodkowego ilorazu dla przestrzeni Cp(X)